DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik, De Heer, Wil Helemaal Geen Verdeeldheid In Mijn Kerk

19 maart 1988 

Jezus, tot U kom ik. 

ach, Vassula, word het schrijven niet moe;

vandaag voed Ik Mijn uitgehongerde lammeren; morgen zal Ik jullie verenigen en jullie instructies geven over Mijn Mysteries; vervul Mij met vreugde en geef het gebed van de Heilige Rozenkrans door aan allen die Mij beminnen en voor Mij getuigen; 

bedoelt U aan alle Christenen? 

ja, Mijn beminde; je moet Mijn Moeder eren zoals Ik haar eer; je moet doorgeven en laten zien hoe ze de Kruiswegstaties moeten bidden op de manier waarop het de Heer bevalt, aan al diegenen die getuigen voor Mij; 

Bedoelt U aan alle Christenen, Heer? 

ja, aan allen die Mij beminnen; Ik, de Heer, wil helemaal geen verdeeldheid in Mijn Kerk; jullie zullen je, omwille van Mij, verenigen en Mij onder Mijn Naam beminnen, Mij volgen en van Mij getuigen; jullie zullen elkaar beminnen zoals Ik jullie bemin; jullie zullen je verenigen en één kudde worden onder één Herder;[1] Ik heb, zoals jullie allemaal weten, Petrus gekozen en hem de leiding gegeven; Ik heb, zoals jullie allen weten, hem de sleutels gegeven van het Koninkrijk van de hemel; Ik heb Petrus gevraagd Mijn lammeren en Mijn schapen te voeden en voor hen te zorgen;[2] dit gezag was door Mij gegeven; Ik heb niet verlangd dat jullie Mijn wens zouden veranderen;

verzamel je, beminden, versterk Mijn Kerk; zoek in Mij wat Ik verlang; zoek Mijn belangen en niet die van  jullie; zoek Mij te verheerlijken, Mij te verheerlijken door één te worden, schepping; breng Mijn Lichaam tot leven; Ik bemin jullie allen; open jullie oren en hoor Mijn kreet vanaf het Kruis!

Vassula, herinner jij je waar je thuis is? ja, in Mijn Heilig Hart; kom, kom, beminde; Ik wacht, Ik bemin je grenzeloos;  

Ik bemin U, Heer en Redder,
leer mij alstublieft U te behagen,
zodat ik  in staat ben bij U te zijn,
zodat ik door U gebruikt kan worden. 

Ik onderricht je, wees volgzaam en zorg alleen voor Mijn belangen; wij, ons te allen tijde, Ik voor jou, jij voor Mij; Ik ben aan je zijde; bid, Vassula, voor de redding van de zielen; Ik heb je geschapen voor deze Boodschap; 

Dank U, Jezus.


[1] De Paus.

[2] Joh. 21: 17.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message