DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Eenvoud En Armoede Verrukken Mij
Liefde Lijdt

23 maart 1988 

Jezus? 

Ik Ben; Liefde zal zegevieren; Ik ben Liefde, heb Mijn Vrede; vrees niet, Ik ben het, Jezus; wil je komen, Ik wacht; Ik zal je leiden waarheen Ik ook anderen geleid heb om Mij te beminnen; beminde, Ik zal je daarheen brengen; bid, Mijn Vassula; let op de valstrikken van de duivel, want als Mijn schepping niet zal veranderen of geen berouw zal hebben ... 

Heer! Hoe komt het dat U zegt “als” terwijl U telkens weer zegt dat U ons zult veranderen en dat Uw Koninkrijk zal komen? Ik begrijp het niet ... 

luister en begrijp: Ik heb jullie de vrijheid gegeven te kiezen; Ik, de Heer en Koning, het Licht, daal op je neer, schepping; Ik daal neer in deze dikke duisternis om je Mijn Hart in Mijn Hand aan te bieden, om je te redden en op je te Schijnen; Ik kom om je ontelbare zonden en beledigingen jegens Mij weg te wassen; Ik kom om je tot Mij terug te roepen; Ik kom om Mijn Kerk te verenigen; Ik kom om je eraan te herinneren aan wie Ik, de Heer, het Gezag en de Sleutels van het Koninkrijk van de Hemel gegeven heb; Ik kom om jullie allen te leren Mijn Moeder te eren en jullie knieën voor haar te buigen, want Zij is gekroond door Mijn Hand, en Zij is Koningin van de Hemel;

schepping! pas op voor de duivel, want hij verdubbelt zijn inspanningen om je in de val te lokken en intussen doet hij alsof hij niet bestaat zodat hij zijn gang kan gaan zonder dat men bang voor hem is; O schepping!  hij bereidt een enorme holocaust voor je voor; O hoe roep Ik vanaf Mijn Kruis! schepping, keer terug tot Mij! laat niet toe dat hij jullie in de val laat lopen door Mij te verloochenen! bid, bid voor de terugkeer van de zielen, laat iedere ziel de gebeden leren die Ik je gegeven heb[1]; laat hen deze gebeden leren; Ik bemin jullie allen; Ik bemin jullie allen;

dochter, word niet moe naar Mij te komen, te knielen en te schrijven; Ik ben je Redder,  je Bruidegom, en deel alles met je; kom, troost mij, Ik ben moe; 

O kom Heer!

(Jezus leek vermoeid, Zijn brede schouders licht gebogen, verdrietig. Ik voel hetzelfde. Ik wil Hem blij maken. Ik bid dagelijks dat de Paus nu Zijn verzoek zal aanvaarden. Hopelijk zal Zijne Heiligheid rond vrijdag de 25e Jezus’ boodschap ontvangen.)

zul je aan Mijn Aanwezigheid denken, Vassula? 

Ja, Heer Jezus, dat zal ik.

ons, wij! 

Ja -  ons, wij, voor altijd en eeuwig. 

(Jezus is vandaag moe en verdrietig.)

vrede zij met je, ziel;

Vassula, Ik ben vermoeid, vermoeid van het zien hoe liefde en eenvoud ontbreken; welk nut hebben rituelen en offers voor Mij als de liefde onder hen ontbreekt?

bloem, wat is een grotere vreugde dan Mijn leerlingen[2] blootsvoets te zien? als ze alleen maar een staf in de hand hadden om te waken over Mijn lammeren! Ik houd van eenvoud, eenvoud en armoede verrukken Mij; Mijn ware leerlingen waren barrevoets, maar rijk van geest;

Vassula, moed; gekruisigd ben Ik, uitgestrekt op Mijn Kruis door de Mijnen; wij delen Mijn Kruis, Ik en jij, jij en Ik; Liefde lijdt ...


[1]  Deze gebeden zijn: “Het Memorare van St. Bernardus”, “Gebed tot St. Michaël”, en “Gebed van Vertrouwen tot het Heilig Hart van Jezus”. Ik bid deze gebeden elke dag voordat ik schrijf. Soms tweemaal. (Noot van de uitgever: Zie 4 mei 1988.)

[2] Eenvoudig, zonder kwaad en nederig

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message