DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Aanbid De Schepper Van Hemel En Aarde

2 januari 2023

Heer?

IK BEN! wees niet bang, laat de herinneringen van Mijn eerste bezoek aan jou weer bovenkomen en gaan leven, evenals alles wat daarop volgde, want dat zal ook al degenen die Mijn Boodschappen lezen veel goed doen; laat iedereen weten hoe Ik de mijnen voorzie van de meest sublieme zegeningen en hoe Ik harten doorgrond, want onschuld en integriteit in deze harten zal altijd Mijn liefdevolle Blik aantrekken;

luister naar Mij: herinner iedereen eraan dat Mijn vergeving geen grenzen kent, hoewel Ik in jullie dagen voortdurend beledigd word door Mijn eigen schepselen die Ik tot dwaasheid toe bemin; Mijn Barmhartigheid voor hen getuigt hiervan, want zoals je weet behoren zowel Barmhartigheid als Toorn Mij toe, dus wanneer de tijd van wraak komt, zal de wereld lijden; als jullie vragen ​​waarom, overweeg dan en zie hoeveel zonden jullie op je stapelen, generatie, want door te zondigen komt het kwaad over jullie;

Ik ben hier en spreek tot jullie in jullie dagen om met tederheid je schreden naar de Koninklijke Poorten van Mijn Koninkrijk te leiden; wees niet als een ongevoelige nietsnut, brutaal en hooghartig; waai niet mee met elke wind maar versterk je geloof in Mij, want Ik ben je Adviseur en Degene die je verwekte; vanaf het begin ben Ik je Beschermer en je Steun geweest;

ah... Mijn dochter, vandaag hebben zovelen bijna de Poorten van de Dood bereikt! Als ze eens hadden beseft wie hen al deze jaren heeft geroepen, zouden ze met hun gezicht plat op de grond zijn gevallen en Mij vol ontzag hebben aanbeden, want ze zouden hebben begrepen dat Ik Ben die Ik Ben, de Allerhoogste, degene is die hen roept;

"vrees God en prijs Hem, want de tijd voor Zijn oordeel is gekomen; aanbid de Schepper van hemel en aarde, van de zee en elke waterbron!"[1]

Het pad dat naar Mij leidt, zal je naar veiligheid en naar het Eeuwig Leven leiden! Ik heb je verwekt, dus als je wil leven als Mijn kind kan je niet zondigen! laat Mij je eraan herinneren, Mijn Vassula, dat in het begin Mijn Heilige Geest, die op je rustte, je zalfde om het mogelijk te maken je met Wijsheid te onderwijzen en je zo naar de Waarheid te leiden;[2] Hij opende het oog van je ziel om Mij te herkennen en te verwelkomen als je Vader; en jezelf als het vlees van Mijn Vlees en het been van Mijn Gebeente en ver voorbij deze Waarheid; sindsdien heb Ik jou en vele anderen vol vreugde en toegeeflijkheid opgevoed; Ik stond je toe je tegoed te doen aan de overvloed van Mijn Hoven, en de grootsheid van Mijn Naam te erkennen, waardoor je in de verte van de kosmos mocht kijken, en ook hoe Ik Heer en Koning in het hiernamaals ben;

maar nu ben Ik hier in je kamer, om je te troosten door je Mijn vriendschap te betuigen, eeuwigdurende zegeningen aan je te schenken en je hart te verblijden met Mijn Tegenwoordigheid, zoals vaders doen wanneer zij hun kinderen op hun knieën nemen; oh ja! je was al van Mij vanaf de schoot van je moeder waarin Ik je plaatste; Ik sta vlak voor je om over je te waken en je te vertellen dat je niets meer en niemand anders nodig hebt dan Mijn Tegenwoordigheid die voor jou voldoende zal zijn;

luister, Mijn dochter, let op Mijn Woorden en luister ernaar; Ik heb je het hof gemaakt en je geschenken gegeven, Ik heb je ziel met Mijn Tegenwoordigheid bekleed, Ik heb je wezen gesierd met de juwelen van Mijn Zoon, Jezus; juwelen die werden gebruikt om Hem te kruisigen; in Mijn verliefdheid op jou heb Ik je van het huis van je voorouders losgemaakt om je in Mijn tuin van verrukkingen te plaatsen, in Mijn eigen Koninklijke woonplaats om Mijn gedicht tot jou te richten: dit gedicht dat Ik voor jou en voor alle komende generaties heb geschreven; en Ik zal Mijn volk als een herder blijven leiden...

heb je niet gelezen: ‘ook jullie zijn goden, zonen van de Allerhoogste, jullie allen!’[3] blijf dan niet stil, lusteloos en apathisch; word wakker, generatie, want Ik ben God, je Vader die hier voor altijd en eeuwig onder jullie is om je te herinneren aan de grootsheid van de Liefde die Ik voor jullie heb!


[1] Openbaringen 14: 7

[2] De Heilige Geest

[3] Psalm 82: 6

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message