DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Liefde Zal Worden Getoond In Muziek, In Poëzie En In Deugd

27 april 2018

Gezegend zij mijn Heer
Die mij niet liet verdwalen of vallen,
maar mijn kooi openbrak en mij liet wegvliegen van de Bedrieger;
onze hulp is in de Heilige Naam van Jahweh, Aller Genadigste,
Meest Liefdevolle God en Tedere Vader, 

ja, Jahweh zal medelijden hebben met deze generatie
en zal spoedig Zijn volk bezoeken en hen leiden
naar eeuwige wegen… 

Mijn dochter! Ik, Jahweh stort Mijn Zegeningen over je uit; weiger Mij niets, zeg nooit: ‘Ik geef het op;’ 

waarom? heeft U mij dat ooit horen zeggen? 

nee, Ik hoorde je deze woorden niet zeggen, hoewel Ik ze van anderen hoorde; jij bent als een voorbeeld, door Mij naar anderen gezonden; luister en schrijf: 

Ik heb je met Mijn Vlees verenigd; degenen die geboren zijn uit de Geest zijn vlees van Mijn Vlees, gebeente van Mijn Gebeente, zij zullen van Mij alle soorten steun krijgen; zij zullen helden van jullie tijden worden genoemd, gezegende afstammelingen van de Allerhoogste, werkers in de Wijngaard van Jahweh, ja, Mijn Wijngaard is het Huis waarin Mijn Zoon, Jezus Christus, verblijft… 

luister en schrijf dit gebed op: 

“Jahweh, mijn Heer,
ik roep U aan om mij te beschermen;
ik kom tot U, en smeek U,
om mijn huis binnen te komen,
mijn handen opgeheven als het avondoffer,
ik leg U al mijn problemen voor,
moge mijn gebeden opstijgen als wierook
in Uw Hemelse Hoven,
luister naar mijn roep om hulp! amen” 

ja, leg Mij al je problemen voor, raak nooit ontmoedigd; Ik zal er zijn, met jou, Ik zal je altijd leiden; dan zal je licht schijnen in het Licht en één zijn met het Licht; 

mijn Vassula! sinds eeuwigheden kende Ik je, Ik kende je al die tijd, Ik wist toen al dat Ik je zou gebruiken als Mijn Harp, dat de melodieën waarin haar vibrerende noten zullen klinken, gehoord zullen worden als kabbelende wateren, en gehoord zullen worden door een volk dat heel ver van Mijn Woord vervreemd is geraakt, ja, Mijn Woord zal worden getoond in muziek, in poëzie en in deugd; de armen van geest zullen Mijn aantekeningen met lofprijzing ontvangen; degenen die Mij nooit gekend hebben zullen Mij ontvangen als een Nieuw Lied; nooit twijfelend, en zij zullen hun toevlucht in Mij nemen; 

denk aan Mijn Heiligheid, Mijn kind en prijs Mij; Mij dienen in Mijn Hoven en in  Mijn Aanwezigheid is een groot voorrecht voor jou, kind! 

ik weet het, dierbare Heer! ik weet dat U de Allerhoogste bent van de wereld, en iedere andere god ver overstijgt, in Uw Aanwezigheid zijn Pracht en Majesteit, onvergelijkbare Schoonheid en Macht! 

houd je vast aan Mij, vreugde van Mijn Hart, wijd jezelf toe aan Mijn Werk en ga door met Mij te dienen; Ik heb je uit Mijn Armen geworpen als een lelie in een wereld van distels; voor velen ben je een raadsel, voor anderen een mysterie; toch, wees dapper, laat de hoge druk of degenen die jou losmaken van Mijn  Boodschap je niet doen terugtrekken! want Mijn Boodschap is overal op jou geschreven en gegraveerd; jij bent de drager van Mijn Boodschap en daar één mee, onafscheidelijk daarvan, en als men geestelijke ogen had om te zien, dan zou men zien dat elk Woord dat Ik uitsprak op jou staat getekend, als een zegel; daarom kan het ene niet zonder het andere, is het niet? 

blijf in Mijn Aanwezigheid, kind, en Ik zal je leiden met advies; 

Vassula, verzacht Mijn toorn jegens deze generatie door Mij toe te staan je hand en je tijd te gebruiken om Mijn Boodschappen te schrijven; de Liefde is je altijd nabij, dochter!

AlphaOmega

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message