DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Daal Neer In Jullie Tijd Om Deze Generatie In Vuur En Vlam Te Zetten

31 mei 2018

Mijn leerlinge, vrede aan jou; Ik geef je Mijn Vrede; weet je wat Ik je heb gegeven? Ik heb Vuur in je handen gegeven; Mijn Vuur! dit Vuur gaat het begrip te boven daar het iedereen die dit Vuur nadert omhult en hem in vuur en vlam zet en aanzet tot berouw; o, ja! Ik moest toen op aarde komen om Vuur te brengen en nu daal Ik neer in jullie tijden om deze generatie in vuur en vlam te zetten om haar in staat te stellen berouw te hebben! o, hoe doorzichtig zullen ze zijn wanneer ze er eenmaal in gevangen worden en dooreengeschud! 

daarom, allen die jou afwijzen, doen dit uit angst, zonder zelfs hun motief te begrijpen waarom ze je afwijzen, maar hun geest voelt aan dat jij in je handen iets anders draagt, onbevattelijk, en ze kunnen Het ook niet identificeren; waarom zijn ze dan verblind? het is omdat zij nooit de geur hebben gekend van iemand die door dit Vuur is gezuiverd; 

Mijn Vuur[1] dat jou is toevertrouwd om in je handen te dragen, ondanks je onwaardigheid, zal ieders ziel openbaren en wat het in zich draagt om hen naar berouw te leiden; het scheidt degenen af die bedoeld zijn voor Mijn Koninkrijk van degenen die buiten Mijn Koninkrijk zullen blijven; 

dit Vuur dat sommigen van jullie doet ineenkrimpen wanneer Het nadert, komt van de Heilige Geest en van het Woord dat Ik je heb gegeven! geen wonder dus dat degenen die je afwijzen, je vrezen; probeer het te begrijpen; Mijn Vuur manifesteert Zichzelf door Mijn gegeven Woord, maar deze generatie, en Ik zou zeggen, het grootste deel van deze generatie, faalt in haar duisternis om te zien wat je draagt, wat Ik je heb toevertrouwd, en de bedoeling ervan; 

ze zijn ook niet in staat om de Tekenen van jullie Tijden te lezen; ze missen en falen om deze gelegenheid die Ik bied aan te grijpen om tot berouw te komen; daarom zal het ten goede komen aan de nederigen en die toestaan dat dit immateriële Vuur dat woedt, hen omhult; Ik nodig al degenen uit die hun ellende en hun behoefte aan verlossing erkennen om naar voren te komen; echter, al degenen die onverschillig blijven voor Mijn uitnodiging zullen niet met Mij aanzitten aan Mijn tafel; hun geest geeft toe aan hun beperkte kennis en zij zullen zonder enig voordeel blijven; velen zullen Mijn Koninkrijk te laat zoeken; 

daarom, weet Vassula, dat je niet tevergeefs gezwoegd hebt, Ik heb velen gewonnen die aan de poorten van de dood stonden;  Ik zegen je om opnieuw je ogen te verhelderen! ic


[1] De Boodschappen van Waar Leven in God die de mensen tot berouw en tot God brengen

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message