DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Jullie Hebben Een Verschroeiende Geloofsafval Geïnhaleerd

5 november 1998 

(In de V.S. was vóór mijn komst veel onenigheid om mij geweest. Het leek, zoals onze Heer mij eens heeft verteld, dat bij de nadering van de Heilige Geest, alle duivels woest worden, en dat de duivel heel zijn macht aan kwade krachten inzet om chaos te scheppen. Wat een typische manier van de duivel om de reddende boodschap van onze Verlosser te bestrijden! En hoe dikwijls heeft hij dit, voor mijn aankomst, al niet toegepast op hen die Gods toegewijde kinderen zijn! Mogen deze zielen, die Satan toestaan in hun oor te fluisteren en die naar hem luisteren, worden vergeven, en bewaard worden voor alle kwaad …  Niettemin, ook al kwam al dit lawaai voort uit de diepten van de Hel, de machtige Hand van God was in staat om het te verjagen, en tenslotte triomfeerde onze Heer. Duizenden kwamen samen, om de boodschap van de Heer te horen, en zij die slachtoffer van Satan waren en valse verklaringen over ketterij aflegden om mij te verhinderen aanwezig te zijn, bleven machteloos achter.) 

Gezegend is hij die zorgt voor rechtvaardigheid en handelt met oprechtheid … 

Mijn kind, leer dat elke tong die beschuldigingen over jou verkondigt, bij het Oordeel zal worden tegengesproken, tenzij zij berouw hebben; gebed en uitboetende wierook is wat zij nodig hebben;

bij de klank van Mijn Heilige Geest worden alle duivels gekweld en versterken zij hun kracht op alle mogelijke manieren, waarbij zij tot uitersten gaan, en Mijn spreekbuizen aanvallen met genadeloze woede en valsheid, want deze Heerschappijen, Vorstendommen en Machten hebben grote macht over de aarde, maar wees niet bang, zij zijn onderworpen aan Mijn bevelen; zij deinzen voor Mij terug en beven voor Mijn Kruis;

met olie heb Ik je gezalfd, Mijn opgewekte boodschapster, om Mijn Echo van Liefde te zijn, van Eenheid en van Verzoening; Ik zeg keer op keer dat Ik je tot een getuige heb gemaakt voor Mijn volk, zie je? allen komen samen om Mijn Liefdeshymne te horen en als ze dat doen, gaan ze stralen, omdat Ik, als een zon, op hen Mijn helderheid en Mijn Luister laat schijnen;

vandaag zeg Ik je: je Verlosser zal Zijn overwinning dichterbij brengen; Mijn Wederkomst zal niet lang meer duren; Ik zal redding brengen voor hen die Mij beminnen;

vanaf het begin heb Ik je de toekomst voorzegd en gebeurtenissen die op komst waren voorspeld, maar de haren van veel mensen zijn al grijs geworden en nog hebben ze niet begrepen wat Ik heb gezegd en ze zullen nooit begrijpen; daarom zal Ik je een inzicht geven; Ik heb je eens[1] gewaarschuwd, generatie, dat vanwege deze Grote Geloofsafval, de rebellen,[2] die zichzelf geleerden van rang noemen, in het geheim een opening in Mijn Heiligdom hebben bestormd om vrijelijk te roven en te plunderen, met de bedoeling om Mijn Godheid en Mijn Eeuwigdurend Offer als modder op straat te vertrappen en wetgevers van schandelijke wetten aan te stellen;

Ik heb gezegd dat Mijn Hand nog opgeheven is om te slaan en dat Mijn Gerechtigheid op jullie zal dreunen en onbeperkt blaren op jullie zal laten ontstaan,  jouw generatie en elk levend wezen daarbij verschroeiend; velen zullen dan willen ademen maar zij zullen alleen een verschroeiende wind inhaleren die hen inwendig zal verbranden en hen als een levende toorts zal achterlaten;

wist je niet, ontaarde generatie, dat in deze dagen van duisternis waarin je leeft, jullie een verschroeiende geloofsafval hebben geïnhaleerd? een geloofsafval die je vanbinnen en vanbuiten verbrandt, talloze blaren veroorzakend in je diepste wezen? sommigen zullen vragen, “waarom heeft God ons dit aangedaan?” heb je niet gelezen: “de toorn van God is geopenbaard in jullie tijden, vanuit de hemel, tegen alle goddeloosheid en verdorvenheid van de mensen die de waarheid gevangen houden in hun boosaardigheid;”[3] maar er is er niet één die Mijn uitspraken begreep …

Ik heb gevraagd om grote en oprechte boetedoeningen, zodat jullie niet de gevolgen van deze Geloofsafval zouden hoeven lijden, maar Ik heb zeer weinig boetedoeningen ontvangen omdat Mijn uitspraken aan censuur werden onderworpen uit gebrek aan vertrouwen in Mij; zij vertrouwden Mij niet en geloofden in Mijn Macht niet volledig, om Mijn uitspraken te verspreiden en deze generatie te waarschuwen;

jouw eigen gedrag, generatie, en daden, hebben deze Geloofsafval over je gebracht, en zij doorboort jouw hart, maar ook, tegelijkertijd, terwijl Ik dit tot je zeg, vullen Mijn Ogen zich met Tranen van Bloed, en Mijn Hart gaat door te snikken om jullie allen …

vandaag roep je uit, generatie: “mijn God, ik heb angst om mijn familie en om mijzelf; ik krimp ineen van pijn door deze brandende wind;” maar tot vandaag wordt wat Ik zeg genegeerd en niet serieus genomen; je snakt naar frisse lucht, terwijl je inwendig brandt, en toch, wanneer Mijn Heilige Geest van Genade met kracht over je neerdaalt om je te bevrijden en in luister tot je komt, zodat je de Adem van Leven inhaleert, de Adem van God, die de Heilige Geest is, gaan jullie opstandige en onhandelbare harten door Mij af te wijzen;

Mijn Wederkomst is ophanden maar noch dit noch de volle betekenis hiervan is volledig door jullie begrepen; en zo is het, Mijn Vassula, Mijn Liefde voor jullie allen dwingt Mij Mijn Wederkomst te vervroegen;

Almachtige Kracht, Wijsheid en Goedheid zullen binnen korte tijd zegevieren; ecclesia zal herleven in haar Drie-ene Luister; gezegend is hij die Mij toestaat in zijn ziel te wonen;

gezegend is hij die op Mijn Borst leunt en Mij toestaat hem te omhelzen, zijn ziel zal in Mijn Hoven worden herkend[4] aan de geur van Mijn aroma op hem;

gezegend is hij die Mijn Woord ontvangt en het bewaart, hij zal heilig worden geoordeeld;

vertel deze generatie en speciaal hen die Mij niet kennen, dat Ik, die in Mijn Goddelijke Liefde, aan jullie mystieke genaden heb gegeven om de Kerk te verheffen, Haar mooi maak en Haar Bronnen van Levend Water geef, de Auteur ben van deze openbaring en de zelfs nog grotere genaden van Mijn Macht achterhoud, want deze zullen later aan jullie worden gegeven en op de vastgestelde tijd; 

U hebt mij overvloedig gegeven van Uw Eigen Goed;
Heer, Minnaar van Leven,
Uw gave van Barmhartigheid heeft mij en vele anderen gered;
Ere zij God, geprezen zij Zijn Heilige Naam; 

rust nu, Mijn beminde, in je Rustplaats;[5] de welluidende hartkloppingen die je hoort zijn Mijn zuchten van Liefde voor ieder van jullie;

kom, wij, ons? 


[1] Op 3 juli 1988.

[2] Met andere woorden: de rebellen vertegenwoordigen “de rook van Satan” voorzegd door Paus Paulus VI.

[3] Rom. 1:18.

[4] Aanvaard.

[5] Zijn Heilig Hart.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message