DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Покажи Неизчерпаемото Ми Съкровище На Всяка Нация

17 ноември 1996

(Сен Луис)

Господи мой,
Ти, който си Мъдростта,
Ти, който си Животът и Светлината в нас,
възхвалявам Трисвятото Ти Име.
Нека цялата Добрина да очарова душата ми,
така че да живея в Твоето отражение.

Вездесъщие!
Радост и Мир на сърцето ми,
Присъствието Ти ме оставя спокойна,
а Правдивостта Ти разпалва в мен пламък,
за да ми покаже, че съм потомъкът на Добрината на душата ми.

Слава на Трисветия ни Господ.
Алилуя!

любима Моя, Свещеното Ми Сърце трепти от вълнение; как бях закопнял да чуя един ден Моят потомък да Ми казва тези думи! от самата вечност, думите ти бяха написани в Свещеното Ми Сърце и очаквах търпеливо, о, колко търпеливо, да ги произнесеш! радвай се сега на Моето Присъствие и пий от Мен, яж от Мен…

не се трудих напразно в теб, за да те издигна; наслаждавай се сега на тези Неизчерпаеми богатства, които бях запазил за вашите времена и ги покажи на света, този свят, който изстина и който е мъртъв за обичта; покажи Неизчерпаемото Ми Съкровище на всяка нация и им кажи, че по-голям дар от този на Свещеното Ми Сърце не биха могли да получат;

а ти, остатък Мой, благослови децата Ми за Мен; тези, които те придружиха, тъй като Ми посветиха времето си;1 да! Сърцето Ми е трогнато до сълзи; обичам ви, обичам ви с цялото Си Сърце… ic;


1 Иисус отново трептеше от вълнение.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message