DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Единствено Бог Е Добър - Всички Свещеници Трябва Да Ми Подражават В Своя Живот
Домът На Изтока И На Запада
Искам Да Ви Храня Всички Със Словото Си

27 ноември 1996

(Навечерие на 11-та годишнина на Истинския в Бога Живот.)

мир на теб; правилно каза на народа Ми, че всяка добрина произхожда от Мен; единствено Бог е добър и предоставям добрината Си на всяко създание; запълвам резервите им, за да не им липсват; дълбините Ми са богати и богата е щедростта Ми;

Васула, весела Моя вестителко, присадена за Мен, приеми Светия Ми Дух и не се плаши; казвам ти, не се страхувай от света, този свят е станал езичник поради своето отстъпничество, но тъй като съм Господ и на мъртвите, и на живите, целта Ми е да възкреся мъртвите; целта Ми е да обновя Църквата Си и ти възлагам тази задача, задача извън твоите възможности и способности, но не забравяй кой е с теб; Аз съм с теб и съм Силата и Могъщието; никой не може да каже, че всичко, което е постигнато до днес, е станало от теб; от нищожността на някого не очакваш нищо, избрах едно невежо дете, така че всички начинания да бъдат извършени от Мен;

затова, върви в Името Ми, върви напред и провъзгласи Посланията Ми, които са лечебен балсам за човечеството; не се обезсърчавай, когато от време на време течението ще ти се противопоставя, дръж се за Мен; остани твърда, когато изпитанията се изправят на пътя ти; в борбата против отстъпничеството все още не е трябвало да се бориш сама; помни, че съм с теб… и Аз познавам тези, които са Моите;

Сърцето Ми непрекъснато скърби, гледайки в Дома Ми тези, на които липсва искреност и които не работят в Духа Ми за обединяването на датите на Великден; искам от теб да се молиш за тях, за да може Отецът Ми да им даде промяна на мисълта им, така че веднъж отворени очите им от Светия Ми Дух да се покаят и да признаят грешката си, която им пречеше да видят Истината;

моли се за тях, така че духът на гордост в тях, който ги държи разделени от Истината да ги напусне и да дойдат на себе си; моли се за тях, за да мога да кажа: “чрез обичта им, сега всички ще узнаят, че са наистина Мои ученици;” но днес, Сатаната и неговите демони продължават да ги държат оковани в липсата им на обич, защото обичта е отличителният знак на вярата; как могат да казват един на друг: “проповядвах Благовестията по света; работих за Църквата да бъде една, и сега всичко, което следва да дойде е венецът на правдата, който Господ, моят Бог, пази за мен от самата вечност…” когато и до днес те се провалят в своя дълг?

всички свещеници трябва да Ми подражават в своя живот; не говоря за тези, които Ми подражават и които са като Моя Авел, който Ни се харесваше за неговите жертви и неговата искреност, а за тези, които са като Каин, и Исав и Юда и Книжниците и Фарисеите; за тях говоря, тъй като поведението им противоречи на Светите Ми Правила; трябва ли заради тях да продължавам да пия чашата на вашето разделение, тази чаша, която те Ми налагат?

досега не упражних натиск1 върху вас,2 умолих ви да уеднаквите датите на Великден, но вие не се вслушахте в Духа Ми; злоупотребихте с търпението на Отеца Ми; сега отново ви моля да уеднаквите датите на Великден, за да свети Духът Ми над вас с благодат и да стане Домът Ми един; днес ви говоря, но вие не оценявате словата Ми в тези Послания; когато един ден го направите, ще бъде много късно… ах! ако поне един от тези хора работещи за единството, ако поне само един от тях не се поддаваше на страстите си, на страховете си, а потегляше напред към уеднаквяваето на датите на Великден, Аз, Бог, щях да го издигна;

- но това, което виждам в Дома на Изтока са пристъпи на гняв, упорства и страхове; братя, но противници; Дом на Изтока, добре направи, запазвайки Преданието, както Го дадох и както ранната Ми Църква Го упражняваше; но ти обаче не позволяваш на Светия Ми Дух да те храни достатъчно за твоето спасение и за спасението на онези, които имат отчайваща нужда от спасение… измъчвате Моите първоплодове3 и Моите пратеници, като ги отхвърляте заедно със Светия Ми Дух на благодатта, който ги доведе да вървят в Неговия път; и продължавате да ги гоните от Моите Светилища, както и Аз бях гонен от първосвещениците в Моето време…

междувременно, стадото Ми е разпиляно и загубата на души ежедневно се увеличава; затова ви казвам, елате, проявете амбиция за даровете на Духа Ми и не оставяйте Дома Ми празен; Домът Ми ще се възползва от даровете на Духа Ми, ако отворите вратата на сърцето си…

а ти, Дом на Запада, осъзна чрез светлината на Духа Ми, че едно тяло се нуждае от двата си бели дроба, за да диша свободно и че Тялото Ми е несъвършено с един бял дроб; моли се, живителният Ми Дух да ви обедини, но какво трябва да страдам преди това!4

светът престъпва и отхвърля Моите Заповеди и Сатаната иска да унищожи това, което установих, иска да унищожи това, което Аз, Агнецът, ви оставих: Моята Църква; поставя я в смут, безпорядък и Тялото Ми е разкъсано на парчета от дух на бунт, рационалистичен и натуралистичен дух е населил Тялото Ми и Ме отрича в Благословеното Ми Тайнство; от тях, малцина са загрижени за Моите Интереси, и толкова много тъпчат Законите Ми, като че ли не са дадени от Бога! над Църквата Ми витае антагонистичен дух, но не за дълго…

затова те умолявам, Дом на Запада, да вървиш напред и да разобличиш Лукавия, като уеднаквиш датите на Великден, като при ранната Църква;

всеки, който иска да стане голям между вас, трябва да бъде ваш слуга, и всеки, който иска да бъде пръв между вас, трябва да бъде роб на всички; ранната Ми Църква беше като дете, невинна, и пълна с обич, защото беше носена в Обятията на Светия Ми Дух; след това чух: “не съм вече дете и мога сега да вървя сам;” и оттогава тя излезе от прегръдката на Светия Ми Дух и привикна стъпките си да вървят по своя път…

о, дете на Отеца! плод Мой! град и невеста на Светия Ми Дух, уханието ти те напусна… затова, върни се при Мен като дете и благодатта Ми ще бъде върху теб и Трисветият Ми Свети Дух ще бъде твоят водач и твоят светилник;

за това се нуждая от силна бедност на духа и преливане на великодушие; ах… но децата са бедни в духа и великодушни, защото Мъдростта живее в тях и е техен водач също;

(По-късно:)

Със Словото Cи, Боже мой,
ме отгледа, за да изпееш на мен
и на всички мои братя и сестри
тази нова песен на Обич.

Костите ми чезнеха
и сърцето ми беше пресъхнало
и се беше превърнало в суха земя;
pазрухата пълзеше към мен в пълното ми неведение,
бях празна, гладна и лишена,
бях изпълнена с всичко освен с Добрина.

Чудо на Обичта,
дойде в нощта ми, дойде при тази,
която беше престанала да съществува,
за да ме изпълниш с диханието на Устата Cи
и да ме възвърнеш към съществуване.

И сега мога да кажа:
бях отгледана в Дворовете на моя Отец
и плътта ми отново процъфтява,
и по цял ден сърцето ми копнее и замира
по Трисветия ми Бог.

Боже, Спасителю мой,
знаеш, че не съм достойна
да вървя в Свещените Ти Дворове,
но обичам Дома Ти, обичам Дома,
в който живееш;
не съм достойна да вървя около Престола Ти
и да гледам в пълен захлас Твоя лик.5

Господи, нека сътворението Ти да се гощава с Твоите Богатства;
дай им да пият от Реките,
дай им да ядат от изобилната Манна:
c теб, Господи мой, е Изворът на Живота,
с теб, Господи мой, е Дървото на Живота,
затова, ела, ела в мрака ни,
ела със Светлината Си, така че да видим Светлината Ти.

Господи, Боже мой, чуй ме и вземи моята страна.
Ела и обнови Своето сътворение,
така че нищо да не може да ни разтърси отново!

Слава на Бога, Бога на Славата,
живота ми, давам го на Теб. Амин.

мир на теб; исканията ти стигнаха до Мен…6
може ли прахът да направи нещо сам по себе си?7 виждаш ли?

Все пак Ти чу исканията ми. Трябва да чу и да усети сърцето ми, което копнее за Теб.

наслада Моя и дете Мое, бъди силна срещу всички сили на злото, остани в благоволението Ми и се грижи за Интересите Ми; бъди Моето Ехо… покажи Святостта Ми на света, покажи Богатствата на Свещеното Ми Сърце на всяка нация;8

не забеляза ли, че дадох заповедите Си високо в небесата да се отворят вратите на небето и да излеят Реки с Манна? искам да ви храня всички със Словото Си;

Васула, простите в сърцето Ме намират и Ме притежават, но съществуват хиляди там в пустинята, които са голи и гладни и въпреки че виждат себе си покрити с богати дрехи, в действителност са голи, гладни и в плачевно състояние; въпреки че умират от глад поради липсата на Моето Слово, те смятат, че пируват;

няма време за губене, дете Мое, поради това те изпращам в Името Си да им кажеш, че Господ е приготвил за тях пиршество…


1 Чрез наказание.
2 Христос говори на тях.
3 Наскоро завърналите се при Бога посредством "Истинския в Бога Живот".
4 Същевременно разбрах: “какво трябва да страдаме преди”, където “ние” се отнася до Папа Йоан Павел II заедно с Иисус.
5 Образ или Лице.
6 Беше настъпила тишина и за момент се запитах дали си беше отишъл.
7 Искаше просто да ми докаже, че мога да Го чуя със Силата на Светия Му Дух.
8 С това Христос има предвид: на всички, не само на Католиците, но на всички.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message