DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Не Отказвай Доброто На Този, Който Моли За Това
Звярът Днес Предизвиква Небето

6 октомври 1995

Господи мой!
     Очите ми имаха привилегията
да съзерцават славното Ти Величие;
     каква благодат ми даде!
Аз, която съм последната, получих такъв дар
     да мога да притежавам Величието Ти
и да Те съзерцавам в Тайнството Ти.

- Извор на Мъдрост,
     отнасяш се с мен по превъзходен начин,
пълен с доброта и безгранична нежност,
     за да призная Трисветия си Бог,
да Го призная като Баща, като Възлюбен и Авва.

- Извор на Проумяване,
     който правиш градини от пустините
плодни дървета от тръните и шиповете,
     невероятно чаровен, пулсиращ,
славният Ти облик очарова сърцето ми.

- Извор на Съвет,
     Чаша моя, Напитка моя, Царю от самото начало,
показваш безспир и с добрина Величествения Си съвет
     на Своята ученичка;
поради това сърцето ми се топи от обич.

Слава е Святото Му Име.
     Как може човек достатъчно да Те възхали?

- Извор на Крепкост,
     страхотно великолепие,
видя ли как сме?
     Изнемощели, лишени, безпомощни и в плачевен вид,
въпреки това Ти принадлежим, произхождаме от Теб.
     Виждаш ли? Виждаш ли как треперят
коленете ни и колко са слаби поради липса на Храна?
     Виждаш ли колко много от нас са станали предмет на подигравки?

Затова ела, Дух на Благодат,
     умолявам Величеството Ти 
да вложиш в нас още веднъж Диханието Си, за да започне свеж живот.
     С едно Свое Слово да наредиш
и целият свят може да бъде обновен!

- О, Извор на Знание,
     ела и ме управлявай
да проникна в Тайнството на Бога;
     очите ми не видяха нищо,
ушите ми не чуха нищо
     и осезанието ми ще остане завинаги в незнание,
освен ако не ми покажеш Лицето Си
     и не ми позволиш да чуя Гласа Ти.
Не забеляза ли как копнея за Дворовете Ти?

- Извор на Благочестие,
     защо е толкова трудно да Те уловя?
Дали защото ръцете ми са толкова замърсени?
     Защо се отдръпваш от мен?
Трябва ли да остана несъвършена?
     Винаги си верен на обещанията Си
и си познат за това, че даваш свобода на затворниците,
     затова се позовавам на Теб,
дай ми поведението на Своите Светии,
     за да мога един ден да отпразнувам могъщите Ти деяния.
Освободи ме, тъй като е известно, че под закрилатa Ти
     благочестивите сa в безопасност.

- Извор на Страх,
     белег на верните Ти ученици,
перла на Царството Ти, сърцебиене на Църквата
     и благопочитание към Тайнствата Й,
как можем да Те придобием и вечно да Те притежаваме?
     Ти си всичко…
Розова пъпка на сърцето ми,
     дай ми този дар, за да мога да бъда причислена
като една от дъщерите Ти.
     Страхът от Теб е коренът на всяка мъдрост
и входът към вечния Живот.

О, Славен Престол,
     поставен високо от самото начало,
изкорени ме от всяко зло
     и ми покажи Този, който седи на Теб!

1ще излея върху теб и върху всеки, който Ме пожелае, Трисвятата Си Светлина; за да ви спася и да ви отведа в Дома на Отеца ви, ще изпълня духа ви с Диханието Си; все още си слабо вкоренена, но разчитай на Мен като на най-скъпия си Приятел, който ще те пази да не бъдеш изкоренена; когато вървиш, нежно дете, ще бъда единственият ти Водач; когато си лягаш, верният ти Страж; когато се събуждаш, веселият ти Другар;

2мир с теб; не прочете ли: “не отказвай доброто на този, които моли за това, ако е в силите ти да го направиш;”3 и така, казах: “Василики, която Духът Ми свърза с Мен с венчални връзки и която отгледах, ще се радваш на благоволението Ми, ще се радваш на Присъствието Ми;” затова излязох да те срещна и ти казвам, дъще, че съм доволен като отбито дете; щастието Ми е пълно; остани Ми вярна, помни, че съм Съпругът ти, затова постарай се да подражаваш на Съпруга си, дори да приемеш състоянието на робиня…

дъще, нощ и ден Името Ми е хулено и съм ранен от Собствените Си синове и дъщери, - преследван съм - сподели си страданията Ми, сведен съм да измолвам за обичта ви; сведен съм да измолвам за великодушието ви; участвай в страданията Ми; тази нощ много от душите Ми жертви ще Ме облекчат…

Господи! Изглежда, че нещата са излезли извън контрол!

не жалей за Мен, а за това поколение… обичам ви до безумие и бих се върнал отново по всяко време на Голгота, ако това би могло да ви спаси от това Oтстъпничество; нуждая се от великодушие и топлина, доказателство за обич…

казвам ти, дъще, не съжалявам, че дойдох при теб; да, видях до каква степен това поколение е смалено и лишено; и Свещеното Ми Сърце Ме боли отвъд човешкото възприятие; поради това, Васула Моя, искам да разпалиш в пламък всичко, което ти дадох; всички тези Съкровища на Сърцето Ми са предназначени да бъдат раздадени;

беше ти поверено да се грижиш за това Неизчерпаемо Съкровище, което запазих за времената ви; раздай Го с помощта на Светия Ми Дух; Този, който те спаси, ще спаси и други;

Чашата ти и Питието ти ще покажат Милост към мнозина от вас, тъй като възнамерявам да ви събера всички като агнета и да ви покажа мястото ви за почивка; колкото до исканията ти, възнамерявам да ви изпратя отгоре Светия Cи Дух, така че да блести светлина в мрака ви; ела, ти, който Ме желаеш и се храниш от Словото Ми; Словото Ми е богатство и душата ти тогава ще се облече във Великолепието Ми; Обичта е с теб, сега и завинаги…

Украси, Господи, сътворението Си с великолепието Си.

ще сложа Мир в сърцето им, както и Спасение в душата им, ако чуя от тях вик на покаяние… покайте се и ще получите плода на прошката; простете и ще получите плода на обичта и мира; елате и се покайте… гневът на Отеца Ми запали Огън, който ще изгори света!

виждаш, дъще, това поколение е планирало да извърши мерзостта, за която говори пророкът Ми Даниил; ще извърши ужасяващо деяние; как Отецът Ми да не пламне? Отецът Ми няма да понесе гледката на Синa Си стъпкан, хвърлен на земята, нито Свети Михаил; - Свети Михаил и войските Му ще се възправят; - звярът днес предизвиква Небето, дори Могъщието Ми!

поради това, Отецът Ми ще изгори престъпленията на това поколение с Огън и този Огън ще дойде във време, когато няма да подозират нищо: според словото на Устата Ми и заповедта на Отеца Ми, сегашното небе и земя са предопределени да изгорят; бяхте предупреждавани за това много пъти, но вместо да оповестявате, изобличавате!… овладени от слабостта си4... казвам ви, както казват Писанията: “блажени са онези, чиито престъпления са простени, чиито грехове са заличени; блажен е човекът, на когото Господ няма да вмени грях”,5 когато дойде Денят Ми;

моли се, дъще Моя, за поколението си; постоянствай и ще ти донеса Надежда; благославям те; ic;


1 Говори Светият Дух.
2 Сега говори Иисус.
4 Иисус каза това сякаш говореше на Себе Си.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message