DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Празник На Ангелите Ни Пазители

2 октомври 1995

(Празник на нашите ангели пазители)

Алилуя!
Нека небето хвали Яхве.
Хвалете Го от горните селения.
Хвалете Го всички ангели Негови.
Хвалете Го всички войски Негови!1

Нека всички възхваляват Името на Яхве,
по чиято команда са създадени.2

Аз, Иисус, ти давам Мира Си; ела и се моли с Мен; кажи:

Суверен от самото начало,
вслушай се в молитвата ми;
душата ми, сърцето ми жадуват за Теб;
погледът ми копнее да Те съзерцава
и не поглеждам към никого другиго,
защото няма бог, с който да Те сравним,
нищо не е по-голямо от Теб,
тъй като Ти единствено си изумително велик;
за това събери нациите,
за да отправят благодарности и възхваления към Cвятото Ти Име
около една единствена Дарохранителница,
нека заедно принесат Жертватa Ти
на Отеца наш на небето,
в един глас и в същия Дух;
Пазителю на душата ни,
очарователно силен, непобедими,
нека цялото Ти творение
да Ти служи в Пресвятата Троица;
дай ни тази благословия;
амин;

ела сега, в могъщието на Духа Си ти изпращам Даниил, ангелa ти пазител; ic;

(Говори моят ангел:)

Аз, Дан, те благославям; Знамение3 на Единство, остани вярна на Господа; расти в Него и в никого другиго; само Яхве е добър; моли се да бъдеш укрепвана, така че в Господа да можеш да черпиш сила, за да съживиш Дома Му и да изпълниш мисията си;

винаги ще те пазя, вечно ще те напътствам; твоят Даниил;

Даниил твоят ангел-хранител, който те пази;

Даниил


3 Едновременно с думата “Знамение” чух думата “Cимвол”.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message