DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Послание От Свети Михаил

29 септември 1995

(Празникът на Св. Михаил)

имай Мира Ми; Аз съм, Иисус;

Архангелът Ми, Свети Михаил, иска да бъде любезен с теб, тъй като ти си спомни Празника Му, ще бъде на твоето благоразположение; ic;

(Говори Св. Михаил:)

приятелко на Господa Ни, Аз, Свети Михаил, те поздравявам в Името на Всевишния Ни Господ; знаеш ли какво задържа гнева на Всемогъщия Бог?

Не, не зная…

тогава ще ти кажа; малките души! да! малките души, които постоянстват в молитва, пост и покаяние… мнозина ще бъдат спасени чрез тях; ах, Васула, не преставай никога да се молиш с Розарията; не преставай никога да Ме молиш за застъпничеството Ми; нека почит и слава да бъдат отдадени на Бога за неизчерпаемото Му търпение;1 ела, бъди уверена и не изпадай в изкушение; виждаш ли? не си струва трудът…

слушай и продължи да слушаш Небесния си Отец; Бог не е недостижим, достъпен е за всички; затова, повикайте своя Авва и Той ще ви чуе; Пресвятата Троица иска всички да стигнат и да влезнат в най-високото небе; блажени се онези, които умират в Господа, на тях принадлежи Царството на Небето; страхувайте се от Бога и винаги Го възхвалявайте; почитайте своя Творител и винаги Го обичайте;

Аз, Свети Михаил, Архангелът, те благославям в присъствието на Пресвятата Троица и в присъствието на Светите Им Ангели;

- Свети Михаил -
и докато работиш, можеш да продължиш да се молиш!2


1 В този момент изпитах изведнъж съмнение само за две секунди, което ме напусна почти веднага и почувствах отново голяма радост, когато ми каза: “Виждаш ли, не си струва."
2 Трябваше да приготвя вечерята ни, затова Свети Михаил ми каза да се моля, работейки.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message