DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Понасяй С Търпение Кръста, Който Ти Е Поверен
Отплати Се С Доброта На Злото

9 ноември 1994

Васула Моя, давам ти Мира Си; чуй и пиши:

както знаеш, този, който несправедливо те докосва, докосва очната Ми ябълка; но остани твърда, дете Мое, и се моли вярата да бъде възстановена в страната ти, защото вярата не се дава на всеки; Аз съм Авторът на Моето Послание и ще бдя да бъде бързо разпространено; това е Мое Дело и всичко, което беше отменено от човешка ръка, ще бъде отново възстановено от Моята Ръка;

що се отнася до твоите угнетители в страната ти, не ги гледай като неприятели, а като хора, които също са част от семейството и затова са Ни1 скъпи и се нуждаят от молитви; нека обичта ти да се увеличава, а не да намалява, така че когато дойда да те повикам, да намеря в теб същата обич, която Аз Самият изпитвам към теб; желанието Ми е да те намеря подходяща за Царството Ми; приеми Кръста си и позволи Отецът да се отплати на онези, които те раняват;

(Говори Святата Троица:)

ти си Ни толкова скъпа, подражавай Ни;

(След това заговори Светият Дух:)

ще продължа да те ръководя и да ти давам Моите Указания, за да бъдеш подходяща за Царството Ни; по време на Указанията Ми към теб, ще те науча да полагаш ръце върху своите братя и сестри, така че духът им да пада в прегръдката Ми; мъртвите2 ще бъдат възкресявани; ще ги вдигна, въпреки че не всички; Аз съм този, който ви давам живот и дихание; не си ли чувала, че в Мен живееш, движиш се и съществуваш?

ще продължа да те упражнявам духовно в Обичта Ми, в Безмерната Ми мярка, така че подбудите ти да станат тези на Нашето отражение и чрез устата ти ще продължа да говоря и да възкресявам много от вашите мъртъвци;

Отецът е този, който те изпраща да пътуваш; Аз съм с теб през цялото време; душа! ще продължа да те оформям според Нашия Образ, така че когато тленната ти природа трябва да загине, да мога да те вдигна още веднъж,3 за да вървиш в Дворовете Ни;

довери Ми се, Васула, и Ми позволи да прехвърчам свободно в теб; позволи Ми да дишам в теб, за да мога да продължа да те уча на Мъдрост и съвет; всичко, което правя, чедо Мое, не е по буквата, а от Безмерната Ми Святост и Слава; Знанието Ми въплъщава Истината; ела и се сдобий с Истината и с всичко, което Ми принадлежи, дава се свободно на цялото човечество;

търси добрината Ми, търпението Ми и толерантността Ми, така че в твоята слабост тези дарове да могат да доведат ума ти и сърцето ти към по-голямо покаяние; да, живей свято, както Аз съм Свят… бъди свята във всяко твое действие и не Ме карай да бягам от Моята обител4 поради липса на святост;

нека лоялността ти към Нас да се увеличава като Наша лоялност,5 за да тe предпази от това да изпаднеш в летаргичен дух и опратно при злините на този свят; нека радостта ти да бъде в Нас;

дъще, моли се пророчествата бързо да се изпълнят и Аз, абсолютната изпълненост на Бога, изразът на вашия дух, светлината в очите ви, да слезна сред вас, за да покажа на света до каква степен е бил в грешка, да покажа на църквите беззаконието на тяхното разделение и как, въпреки че всекидневно заявяват, че има един Господ, една вяра, едно кръщение и един Бог, който е Отец на всички, над всички, чрез всички и във всички, те са немилостиви един към друг, не можем да кажем: “ти направи всичко, за да предпазиш единството, което ти предоставих в началото, когато беше още дете6 и в Моите Обятия;”

днес ти казваш: “не съм вече дете и мога да вървя сам” и оттогава излезе от прегръдката Ми и приучи стъпките си да вървят по своя собствен път… о, дете на Отеца! плод на Сина! Град Мой и Невесто Моя!7 благоуханието ти те напусна… ще остане ли в теб някой оцелял, когато слезна в пълна сила?

стоя пред вратите ви, чукайки, ако някой от вас Ме чуе да зова и отвори вратата, не само ще влезна да поделя с него храната му рамо до рамо, но и ще гравирам върху плътта му Моето ново Име; тогава ще извикат Името Ми и ще ги чуя и ще кажа още веднъж: “това са Моите хора, свято свещеничество и ще живея сред всички тях;”

не сте ли чували: “всяка плът е трева и хубостта й е подобна на полските цветя; тревата изсъхва, цветята увяхват, но словото на Господа остава завинаги;”8 затова, защо се самоназовавате “Бог” и се възкачвате в Светилището? елате и се покайте и Ми позволете да ви отведа обратно в божествеността ви; ако Ми позволите да бъда ваш Факел и Светлина, никакъв светски закон не може да ви докосне; елате и наследете Царството Ни в правилния дух; помолете Ме за даровете Ми и ще ви ги дам; как можете да казвате на душата си: “душа, сега притежаваш достатъчно добри неща: прекарвай приятно и се търкаляй в богатството си, очевидно наследството е твое;”

уви за вашето прелюбодеяние! уви за вашите клеветнически обвинения отправени от онези, които се движат с външна религиозна привидност, но отхвърлят вътрешната сила на Църквата! те наистина са членове на лукавия, без никога да осъзнават, че са пустиня и суша, вървяща окаяност, плачевно бедна, и гола също; как можете да вярвате, че бих могъл да живея във вас9 и да ви поднеса даровете Си, вие, които сте длъжници на греха? Не сте ли чували, че отбягвам измамата?

- ах, Васула, колко малко са онези, които знаят за Мен, и въпреки това Аз съм този, който държи всички неща заедно, намирам ce навсякъде и зная всичко до самите дълбини на Бога; нека обичта ти да се увеличава в Мен и радостта ти да бъде пълна в Мен, така че духът ти да Ми пее хвалебствия; нека сърцето ти да бъде в мир с Мен и духът ти прощаващ; носи с търпение Кръста, който ти е поверен, тъй като всичко, което правиш не отива напразно;

отплати се с доброта на злото; отплати се с доброта и обич на злото; грижи се за бедните и окаяните, за да Ми отдадеш слава; бъди предана и се доверявай единствено на Мен, воя Бог;

не си сама; Аз, Светият Дух, съм твоят живот и Този, който те направлява към Царството Ни;

моли се безспир и бъди свята в Моето Присъствие;


1 Святата Троица.
2 Духовно мъртвите.
3 Първото възкресение беше на духа, завръщането при Бога. Това възкресение е от смъртта.
4 Духът обитава в нас.
5 Между Троицата.
6 Първичната църква.
7 Светият Дух е, който говори на Църквата.
9 Членовете на Църквата.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message