DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Послание За Молитвената Група На Родос

7 юни 1994

(Благословената ни Майка дава послание за молитвената група на Родос, Гърция.)

имай Мира Ми;

вече казах: ще се върна при тях в четвъртък по специален начин, това е начинът; желая да им кажа тези думи: искате ли да сте съвършени в красотата? събирайте се, както го правите и се молете заедно с Мен, казвам “заедно с Мен”, защото, когато се молите и Аз също се моля с вас, деца Мои; о, как Ме утешават молитвите ви…

не се плашете от опълчванията на хората, това трябва да дойде, но вие имате своя арбитър; това съм Аз; не сте непокрити; мантията Ми покрива малкото стадо на Иисус; бъдете верни на Иисус и на Мен, група на Сърцата Ни; лошите няма да имат никаква власт над вас, малки Мои; останете будни и внимателни в молитвата; благославяме ви всички, дъщери и синове на Всевишния;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message