DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Той Ще Съкруши Гордите На Настоящия Свят

29 септември 1993

(Празник на Архангелите)

(Свети Михаил ми даде това послание:)

Бог е Цар на цялата земя и на небето, никой не е подобен на Него! Той е вашето спасение, вашата сила и вашият мир; в отчаянието ви ще ви протегне Ръката Си, за да ви вдигне и да ви спаси;

Бог е Повелител на Небесата и на земята, и никой не е подобен на Него, никой, с когото да Го сравните; казвам ви: останете будни, защото никой не знае деня, когато вашият Повелител ще дойде при вас; Всемогъщият няма да проточи Своето решение;

ще дойде при всички вас в Огнен Стълб и светлината на народа Му ще се превърне в огън, а вашият Свети в Пламък, горящ и поглъщащ хитростите на злото;1 Светлината Му ще проникне и ще прониже Мрака и онези, които не можеха да видят, ще видят; ще съкруши гордите на настоящия свят; остатъкът ще бъде Негов, ще бъде толкова оскъден, че дори дете ще може да го преброи, освен ако Всемогъщият не чуе от земята вик на покаяние! присъдата Му е справедлива;

остани в Господа, Васула, и Той ще ти даде сила; ще те пазя;


1 Отнася се до Пречистването.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message