DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз, Всевишният, Те Издигнах, За Да Бъдеш Пример За Единство

30 септември 1993

Господи, Свети и Всеверни,
здравите Ти Учения ми дадоха Светлина.
Ти си Светлината на света.

Сине на Всевишния,
възпита ме в редицата на Своите Избрани,
без никаква заслуга.
Благословено да е Името Ти!

Пресвети,
бъди Господар на живота ми,
за да мога да стигна съвършенството,
което Ти харесва.

Управлявай ме, господствай над мен
и изгради в мен Царството Си,
така че душата ми да стане съвършена обител
на Твоята Божественост и на Святостта Ти.

Амин.

а! короната на живота ще бъде дадена на верните; остани в Мен и ще стигнеш съвършенството и живота! смали сега още повече ръста си и избягвай да гледаш наляво и надясно;

ще те придружавам до края на твоя пробег… Васула, съживих духа на мнозина, докато духът ти търсеше Моя;1 излекувах и извърших чудеса, благодарение на твоето мъчение; с удоволствие предоставих по този начин изкупленията ти на Отеца и посредством твоите поправки, спечелих безбожници;

ах… скъпа Моя приятелко, нуждая се от твоето великодушие, за да почистя нечистото на цената на всичко, каквото имаш; дете Мое, ти спечели души, давайки Ми най-хубавите си часове;2 Васула, Единството между братя няма да дойде само с думи, а посредством действието на Светия Дух; водих те да търсиш единството и да живееш единството, което Аз искам; предпазих те да не паднеш в изкушение, защото желая да си жив пример за това какво ще представлява Единството; който те погледне ще види Единството според възнамеренията на Моето Сърце;

не бъди обезсърчавана от тези, които не проумяват Плана Ми в теб; това, което ти дадох като подарък надвишава цената на перлите, надвишава цената на всички съкровища в света взети заедно! ах, Васула Моя, Аз, Бог, няма да те упрекна за единството, което живееш, но ще укоря човека, който те напада в твоята мисия; нападките му срещу теб са като захвърлен камък в сърцевината на Очите Ми… Аз, Всевишният, те издигнах да бъдеш пример за единство; вие3 сте първите-плодове на Единството; казвам ви: разпространете Посланията Ми, колкото ви е възможно надалеч и нашироко; помнете: Единството ще дойде в смиреност и обич; а сега, нека сърцата ви съхранят това, което имам да кажа: за да бъде постигнато единството, нуждая се от изкупления…

От мен ли, Господи?

от теб и от всеки, който е великодушен, не съм ли Аз първата ти Обич?

Да, Ти си, Иисус.

Аз съм Този, който ще те отведе към спасението ти, затова не се страхувай от Мен; ще ти дам достатъчно сила да понесеш изпитанията, които се прицелват в теб, за да улучат Мира, който ти дадох; Мирът Ми ще остане върху теб, ангеле Мой, и като слънце издигащо се над морето, Cвятото Ми Лице ще се разкрива от време на време чрез теб и върху теб,4 докато се грижиш за Моите Интереси; ще се появявам Аз Самият и по този начин, така че островите, планините и всяка долина да повярват, че си изпратена от Всевишния и че Вечно Съществуващият е Авторът на “Истинския в Бога Живот” и че ти си Моята вестителка и че каквото казваш е това, което Аз ти казах;

който те отхвърля, отхвърля Моите Слова; дяволът е поставил вече в ума на твоите обвинители да те оклеветят, но остави всичко в Моите Ръце; служи Ми вярно и прости на своите обвинители, за да можем Отецът и Аз да изпълним Делото Си в теб; живей свято и върши работата си в мир;

Аз, Иисус, те обичам и те благославям от Небето;


1 Иисус говори за относителното Си мълчание спрямо мен, когато Присъствието Му ми избягваше в продължение на много дни. Това относително мълчание и отдалечеността на Иисус от мен бяха като разпятия за душата ми.
2 Часовете за вглъбение и писане в Присъствието Му, часовете в Неговата Компания.
3 Аз и всички онези, които живеят единството, както аз го правя.
4 Многото пъти, когато Иисус заличава лицето ми и се появява на мястото му Той или Благословената ни Майка.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message