DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз, Всевишният, Те Издигнах, За Да Бъдеш Пример За Единство

30 септември 1993

Господи, Свети и Всеверни,
здравите Ти Учения ми дадоха Светлина.
Ти си Светлината на света.

Сине на Всевишния,
възпита ме в редицата на Своите Избрани,
без никакви заслуги.
Благословено да е Името Ти!

Пресвети,
бъди Господар на живота ми,
за да мога да стигна съвършенството,
което Ти харесва.

Управлявай ме, господствай над мен
и изгради в мен Царството Си,
така че душата ми да стане съвършена обител
на Твоята Божественост и на Святостта Ти.

Амин.

ах! венецът на живота ще бъде даден на верните; остани в Мен и ще постигнеш съвършенство и живот! смали сега още повече ръста си и избягвай да гледаш наляво или надясно;

ще те придружавам до края на твоя пробег… Васула, съживих духа на мнозина, докато духът ти търсеше Моя;1 излекувах и извърших чудеса, благодарение на твоето мъчение; с удоволствие предоставих по този начин изкупленията ти на Отеца и с твоята поправка спечелих безбожниците;

ах… скъпа Моя приятелко, нуждая се от твоето великодушие, за да изчистя нечистото с цената на всичко, което имаш; дете Мое, ти спечели души, давайки Ми любимите си часове;2 Васула, Единството между братя няма да дойде само чрез думи, а чрез действието на Светия Дух; насочих те да търсиш единството и да живееш единството, което Аз искам; предпазих те да не изпаднеш в изкушение, защото желая да бъдеш живият пример за това какво ще бъде Единството; всеки, който те погледне ще види Единството според замислите на Моето Сърце;

не се обезсърчавай от онези, които не схващат Плана Ми в теб; това, което ти дадох като дар надвишава цената на перлите, надвишава цената на всички съкровища в света взети заедно! ах, Васула Моя, Аз, Бог, няма да те упрекна за единството, което живееш, но ще укоря човека, който те напада в твоята мисия; нападенията му срещу теб са като камък хвърлен в сърцевината на Очите Ми… Аз, Всевишният, те издигнах да бъдеш пример за единство; вие3 сте първоплодовете на Единството; казвам ви: разпространете Посланията Ми, колкото е възможно надлъж и нашир; помнете: Единството ще дойде със смирение и обич; а сега, нека сърцето ти съкрови това, което имам да кажа: за да постигна единството, се нуждая от изкупления…

От мен ли, Господи?

от теб и от всеки, който е великодушен, не съм ли Аз първата ти Обич?

Да, Ти си, Иисус.

Аз съм Този, който ще те отведе до твоето спасение, затова не се страхувай от Мен; ще ти дам достатъчно сила да издържиш изпитанията, които се прицелват в теб, за да улучат Мира, който ти дадох; Мирът Ми ще остане върху теб, ангеле Мой, и подобно на слънцето изгряващо над морето, Cвятото Ми Лице ще се разкрива от време на време чрез теб и върху теб,4 докато се грижиш за Моите Интереси; ще се проявявам Аз Самият и по този начин, така че островите, планините и всяка долина да повярват, че си изпратена от Всевишния и че Вечно Съществуващият е Авторът на “Истинския в Бога Живот” и че ти си Моята вестителка и следователно това, което казваш е това, което Аз ти казах;

онзи, който те отхвърля, отхвърля Моите Слова; дяволът вече е поставил в ума на твоите обвинители да те клеветят, но ти остави всичко в Моите Ръце; служи Ми лоялно и прости на своите обвинители, за да можем Отецът и Аз да изпълним Делото Си в теб; живей свято и върши работата си в мир;

Аз, Иисус, те обичам и те благославям от Небето;


1 Иисус говори за полумълчанието Си към мен и за Присъствието Си, след като ме избягваше в продължение на няколко дена. Това Негово полумълчание и отдалеченост бяха мъчителни за душата ми.
2 Часовете за вглъбение и писане в Присъствието Му. Часовете в Неговата Компания.
3 Аз и всички онези, които живеят единството като мен.
4 Многото пъти, когато Иисус заличава лицето ми и се появява на мястото му Той или Благословената ни Майка.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message