DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Всеки, Който Е Обединен С Мен, Поема Същия Път, Който Бях Поел Аз, Пътя На Голгота

30 май 1993

В Теб се приютявам.
Живея в мир под Светлината Ти
и във всеки буден час, Боже мой,
размислям върху Добрината Ти
и сега единственото, което очаквам, е да живея близо до Теб.
Ако от време на време се оплаквам
като просякиня, проливайки сълзи пред Теб,
то е, защото имаш до Себе Си
една огладняла и ожъдняла съпътничка.

Ти каза: “Ще наводня овощната Си градина,
възнамерявам да напоя цветните Си лехи” и това направи.
Ти каза: “Над всеки народ и нация
Посланието Ми ще се разпростре като мъгла,
покривайки земята с него” и така стана.

и не казах ли, че ще излея върху теб учението като пророчество, отваряйки устата ти в Моите Събори и служейки пред всяка нация?

И това направи.

приближи се тогава до Мен без страх! не разпрострях ли със Собствената Си Ръка Посланието Си като терпентиново дърво? малко създание от плът, защо тогава се съмняваш? отвори устните си и Ми дай своя отговор!

Истина е, Господи на Святостта, всеки друг на мое място щеше да напредне в пътя на святостта, ако им беше показал това, което показа на мен: Тайните на Мъдростта.

Благодатта, която ти дадох е, за да осъществя великия Си План за човечеството; Посланието Ми ще бъде като Светилник светещ върху поставка, разпръскващ светлината си в мрака на твоята епоха, разкривайки в Светлината Ми Моето Присъствие и Красота, разкривайки вашия Бог такъв, какъвто е:

Другар и Принц-на-Мира
Вечен Отец и Съветник,

ела, продължи да изричаш словата на Знанието; бъди Моето Ехо…1 а, и още нещо, просто напомняне: Аз и ти сме обединени, всеки, който е обединен с Мен, поема същия път, който бях поел Аз, пътя на Голгота;

всеки, който следва Върховната Жертва става част от Жертвата; ти си част от Мен, остатък от Тялото Ми… предостави живота си като изкупление и ела с Мен в долината на Смъртта;2 там ще излея Духа Си, там ще излея Обичта Си, за да съживя всяка суха кост; в тази долина е твоята работа, Васула; възнамерявам да я прелея с Реката на Живота; Аз, който съм Възкресението и Животът, възнамерявам да направя да се разцъфтят сухите кости на тази Долина; ще покажа Състраданието Си и Обичта Си, като възкреся мъртвите от техните гробове, водейки ги обратно в Моя Дом; и с Мен, в Дома Ми, масата им ще бъде пълна, ще напълня чашата им до преливане и Свещеното Ми Сърце ще бъде Светият им Съпътник; ще направя едно единствено Тяло от всички тези сухи кости, които сега лежат разпръснати в Долината на Смъртта; да, както във видението на пророка Йезекиил,3 ще ти задам същия въпрос: “могат ли тези кости да живеят?”

Не. Не без Твоята намеса. Не без да вдъхнеш живот в тях, Господи мой, тъй като са съвсем сухи и безжизнени.

ще ги съживя;

Аз съм Възкресението;

ще им сложа сухожилия, така, разпилените кости4 ще бъдат съединени заедно, след това ще се покрият с плът, ще ги покрия с кожа и ще им дам дихание, за да живеят; ще направя от тях5 едно единствено Тяло… и ще им възвърна живота; ще изпратя Светия Си Дух да лъхне през ноздрите Му6 всемогъщо Дихание, което ще Го съживи и ще Го изправи отново на крака, за да Ме Прослави; "от Престола Си ще излея кристално чиста Вода7 върху вас,8 за да ви изчистя от всякакво осквернение и ще излея Светия Си Дух да живее сред вас; Светият Ми Дух ще ви бъде даден, за да стане ваше Сърце; след това, ще помажа Аз Самият това Тяло и светлината, която ще дам на очите ви9 ще бъде Моята Собствена Божествена Светлина, ще произходи от лъчезарната Ми Слава10 и като воин ще вървите безстрашно, защото ще бъда вашият Факел11 вървящ пред вас, за да ви показвам пътя; няма да се нуждаете от светилник, защото Аз Самият ще бъда вашата Светлина;12

всички други нации13 при вида на Красотата ви,  ще последват вашата стъпка, носейки съкровището и богатството си,14 за да ви ги предоставят, както и самите тях; и ще поставя в ръцете ви15 железен скиптър, обличайки ви във величие и блясък…" по този начин Духът Ми накрая16 ще обедини всеки един от вас и всеки ще повярва, че Отецът беше, който Ме изпрати,17 всеки ще разпознае в Мен Жертвения Агнец;18

Покажи Силата Си сега, Господи мой,
Всемогъщ си
и ела и ОБЕДИНИ Тялото Си.
Светият Ти Дух има силата да ни обнови.
Ела, Свети Дух, и ни стопи със Своя Огън,
тъй като сме като твърди железни пръчки, неогъваеми,
ела и ни стопи в една солидна пръчка;
разтопи закоравелите ни сърца!

ах, Васула! увеличи молитвите си за Единство, не се изкушена, казвайки, че няма да те чуя! молитвите ти са като хиляди скъпоценни камъни в Очите Ми, сладка мелодия в Ушите Ми; не се учудвай, установих Царството Си в сърцето ти и Аз, твоят Цар, царувам над теб; удостоих те с Мъдрост, за да напреднеш духовно, както и другите; търсих някого, когото бих могъл да оформя със Силата Си и да го хвърля в света, както се хвърля мрежа в морето, за да Ми доведе души; крехка си, но се радвам в твоята крехкост;

чуй сега: ще ви разтопя всички!19 ще ви поставя всички заедно в леярна и както запаленият огън се разгаря под леярната пещ, ще ви разтопя всички; Царството Ми20 няма да остане разделено, ела, ние, нас?

Завинаги!

 


1 Изглеждаше като че ли беше приключил с Посланието Си, когато сякаш спомняйки си нещо, каза “a!”
2 Иисус иска да каже там, където се намират духовно мъртвите.
4 Разбрах, че Господ говори за нашето разделение, разделението в Църквата, сравнявайки ни със сухи и разпилени кости.
5 Костите.
6 Тялото.
8 Говорейки за Тялото, Бог говори за всички нас, Своята Църква.
9 Иисус говори за Църквата Си, за обновлението на Църквата Си, Новия Йерусалим.
13 “Всички други нации” означава, че накрая всеки ще разпознае Христос като Син на Бога, така Иисусовата молитва се изпълнява. Йн. 17:21.
15 Бог говори за обновената Църква.
16 Отнася се до Откp. 6:15-17.
17 Йн. 17:21. Отнася се до Откp. 6:16.
18 Откp. 6:16. (приемането от страна на света на Християнството.)
20 Църквата на земята.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message