DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Има Заговор Cред Пастирите

1 юни 1993

Господи мой и Изкупителю,
колко дълго ще позволяваш на Сатаната да ни гори на слаб огън?
Защо позволяваш това преследване?
Спаси ни, Господи, за Обичта Ти!

мир;

радост на Свещеното Ми Сърце, чуй: разсъжденията на смъртните не са божествени; Аз, Господ, обиколих земята, за да предупредя света, че Врагът ще дойде върху тях като огромна вълна, за да ги погълне, но никой не повярва действително, че Сатаната някога щеше да проникне през вратите на Моето Светилище, но въпреки това той го направи… насочи се направо към Светилището Ми чрез греховете и грешките на Моите Собствени, които до ден днешен се противопоставят на пастиря,1 който ви дадох; затова как можете да очаквате агнетата Ми да уважават тези свещеници, след като те самите въстават срещу Моя избраник? не обръщат внимание на пастиря Ми...

обзема Ме печал и Сърцето Ми се къса за това, което виждам вече да идва; това, което беше един къс отстъпничество, ще стане сега всеобщо отстъпничество, добре вкоренено; това отстъпничество ще бъде толкова обширно, че, разпространявайки се, ще погълне цяло множество…

Господи мой, спаси ни и го възпри! Ти Самият каза, че си по-силен от Сатаната. Защо чакаш и оставяш нещата да излязат извън контрол??

заговор, дете Мое; заговорът и предателите вървят заедно; когато Смъртта припълзяваше през прозорците на Светилището Ми, прокарвайки си път направо в сърцето на Дома Ми, бях изпратил Своята Майка да ви предупреди;2 затова не казвай, че чаках твърде дълго, дъще; (...)3 са тези, които бяха неблагоразумни; не потърсиха Волята Ми; бях ги предупредил, но едва малцина обръщат внимание на Моите Предупреждения; дори до днес и ах… колко пъти жалеех за тяхната гордост… (можех да ги поправя в гнева Си, превръщайки ги в прах, но предпочитам да ги гоня с благост;)

- казвам ти, има заговор сред пастирите, които се противопоставят на водача на всички тях; и Разрушителят ги кара да оскверняват Cвятото Ми Име и бунтовният дух виреещ в тях ще се пpояви сега; не прочете ли, не разбра ли: “един позорник ще се въздигне и силите му ще дойдат и ще осквернят цитаделата на светилището; ще премахнат Вечната Жертва и ще настанят там мерзостта на запустението4... той ще счита себе си за най-големия от всички богове и ще изрече невероятни сквернословия срещу Бога на боговете, и ще преуспява, докато гневът стигне до точката на изригване, и ще отдаде големи почести на онези, които ще го признаят, давайки им широки правомощия5... този бунтовен дух ще спечели хората по света;"6

да, ще настъпи време на голяма бедствие, нямащо равно на себе си, откакто съществуват нациите;7 бях ви помолил да останете будни и да справите всенощни бдения, за да не бъдете пометени и вие; поради това, бъдете готови и верни; какво повече да ви кажа, което да не съм казал; възвести посланието Ми, Васула;


1 На Неговото Преосвещенство, Папа Йоан Павел II.
2 Дали са появяванията във Фатима?
3 Бог не ми позволи да го напиша.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message