DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Единството Ще Бъде В Сърцето

11 октомври 1992

(Фамаликао, Португалия)

(Послание за отец Йоаким Милейро, преводач и издател на "Истинския в Бога Живот" на португалски език.)

всяка дума, която превежда, милва така разкъсаното Ми Сърце и всяка стъпка, предприемат1 Ме прославя; Аз, Господ, ги благославям, тях и делото им;

Вечно Съществуващият е с тях;

12 октомври 1992

(Фатима, Португалия)

мир на теб; носи Кръста Ми до края, моли се и се вглъбявай: съживи Църквата Ми;

14 октомври 1992

(Фатима, Португалия)

Васула на Свещеното Ми Сърце, накрая всяко сърце ще научи думата “Помирение” и ще се приемат един друг в сърцето; единството ще бъде в сърцето;

 


1 Монахините помагащи на отец Милейро за публикуването на Истинския в Бога Живот.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message