DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ти Си Моят Дар За Всички
Днес Се Нуждая Само От Едно: Разговор От Сърце Към Сърце

9 октомври 1992

Васула, чуй и пиши:

дяволът и неговите ангели са решени да разпрострат гибелните си замисли и да направят от добрите неща, които ви изпращам, отровни пътекчи; гледам с болка към земята, защото мнозина пренебрегват уроците, които ви бях дал и смъртта прониква в много домове; нo мнозина отказват да разберат, че злото привлича злото; светът, дете Мое, в своето отстъпничество, се самоунищожава…

Господи?

Аз Съм; да, довери Ми се, разтовари сърцето си и Ми кажи; слушам;

Защо този монах иска да ми попречи да дойда при Теб по този начин? Щастлива съм, когато съм с Теб така. Ти и аз, сами. В края на краищата, това е Твоят Дар за мен…

да, това е Моят Дар за теб, а ти си Моят Дар за всички; веднъж бях казал на Марта: “Марта! грижиш се и се безпокоиш за толкова много неща и въпреки това необходими са малко неща, всъщност само едно; и именно Мария избра по-добрата част; не трябва да й бъде отнета;" и така, казвам на него и на всеки, който се изпречва на пътя ти, за да ти забрани да идваш в Краката Ми, както сега, да Ме слушаш, да пишеш и да бъдем постоянно заедно; “безпокоите се и ви занимават много неща, от които не се нуждая! наистина, днес се нуждая само от едно:

pазговор от сърце към сърце,
безспирна молитва 
в боготворение в Краката Ми;

обединете сърцето си с Моето; това е по-добрата част…”

а ти, дъще Моя, радвай се! тъй като ти дадох даром този Дар; не трябва да ти бъде отнет;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 



Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message