DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Дойдох В Гладно Време
Искам Обич, За Да Съборя Препятствията На Вашето Разделение

17 октомври 1991

(Послание дадено за “жътварите”, които Бог избра в Съединените Щати за отпечатването на тази книга.)

давам на всички ви Мира Си и ви благославям; с вас съм, за да подкрепям делото ви в Моето Име и което благослових, защото това ви се възлага на всички вас, за да Ме прославите,

- дойдох в гладно време -

да изпълня устата ви с Небесната Си Манна, за да не загинете; няма никога да ви изоставя; Обичта ще се завърне като Обич;

(И Благословената ни Майка също им дава послание.)

еклезия ще се съживи; слава на Бога; Аз съм Царицата на Небето, вашата Майка, и ви благославям; молете се за мир, молете се за вяра, обич и единство; молете се да се променят всички Мои деца; искам всички да бъдат спасени; Божиите дела на Светлината не могат да бъдат завинаги скрити,1 eто защо ви избрах да бъдете Божиите жътвари;

обичам ви всички с голяма обич и ви благодаря за това, че посветихте на Мен Господните Книги;2 имайте вяра, малки вие, Господ е с вас, следвайте Го; бъдете уверени, тъй като съм с вас; елате;

 

20 октомври 1991

(Послание на Свещеното Сърце за Белгия. Прочетено в Брюксел в Залата Св. Михаил в Колежа на Йезуитите, на 20 октомври 1991.)

Господи мой, бъди с мен.

чувствай се уверена, защото Вечно Съществуващият е с теб; Васула Моя, кажи им това: ако мнозина са забравили Свещеното Ми Сърце, Аз никога не съм ги забравял;

повиках ги, събирайки ги днес тук, за да се помолят заедно; желая децата Ми обединени; желая цялата Ми Църква да бъде обединена; онези, които настояват да останат разделени, вече са отделили Сърцето Ми от техните; осъзнайте сериозността на разделението ви, неотложността на Зова Ми и важността на молбата Ми; нуждая се от сърцето ви, за да ви обединя и да възстановя Църквата Си обединена в една, вътре в сърцето ви; единственото, което искам е обич, за да съборя бариерите на вашето разделение; молете се, вие, които Ми предоставихте сърцето си и обединихте сърцето си със Свещеното Ми Сърце за единството на Църквите Ми;

Аз, Господ, благославям всеки един от вас, оставяйки Въздишката на Обичта Си върху челото ви; Аз, Иисус, ви обичам;

 

21 октомври 1991

Милостта Ти, о, Господи, лъхна в мен
и ми вдъхна жив Дух,
в самата сърцевината, където обитава;

беше Словото Ти, Господи,
което лекува всички неща, което ме излекува.
И невидимият Бог стана внезапно видим за мен.
И тъмнината на очите ми видя Светлина, стълб от Пламтящ Огън,
да води стъпките ми към Небето.
И Мракът, който ме държеше в затвор и ужасяваше душата ми,
беше надвит от Утринната Звезда,
и даде на душата ми Надежда, Обич и Мир и огромна утеха,
защото знаех, че Самата Обич и Съчувствие
бяха Светият ми Съпътник в обиколката на живота ми.

дете Мое, Обичта е с теб и никаква сила отдолу не може и никога няма да те раздели от Мен; върви в Светлината Ми и остани обединена с Мен;


1 Отнася се до многобройните пречки, които Сатаната постави, за да спре разпространението на Посланията на Свещеното Сърце.
2 Групата, която отпечатва книгите на английски, посвети един от томовете на Благословената ни Майка.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message