DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Послание На Единство
Обединете, За Мен, Празника На Великден

14 октомври 1991

Господи?

Аз съм;

евангелизирай с обич за Обичта; бъди вкоренена в Мен, дете Мое; дай на Мен всичко и Ми позволи да бъда твоят Духовен Ръководител, да те направлявам и да ти давам указанията Си за обединяването на Църквите Ми; трябва да бъдеш знамение за тях и ще се научат, че след като Вечно Съществуващият е Един, вие също ще бъдете един, както Ние сме Един; Писанията ще се изпълнят, защото Йератичната Ми Молитва към Отеца ще се изпълни; в теб съм, затова не се страхувай;

Това е многообещаващо, Господи!

твоята мисия, малка ти, е да доведеш народа Ми под едно Име, Моето Име, и да разчупят хляба заедно; няма за какво да се безпокоиш; направи всичко възможно, а Аз ще направя останалото; имам нужда от смиреност, за да изпълня Делата Си в теб и така да изведа всичко на повърхността;

- безверното ти поколение, което кара да се изтича толкова кръв от Мен, ще те злослови, но, Васула Моя, ще те държа изправена независимо от впечатлителните рани, които ще получиш от това зло поколение; ще ти бъде дадена помощ отвисоко; проповядвах в теб и в други, не спирай тук, предай навън на открито, както и по домовете Ученията, които ти дадох; зная колко си крехка, но зная също какво избрах!

Господи, доволна съм, узнавайки, че ще се обединим, въпреки че никой още не знае всъщност по какъв начин. Проблемите изглеждат големи и схизмата още по-голяма. Както каза: “Пастирската тояга беше пречупена не само на две, но на трески. И Тялото Ти беше осакатено, разкъсано и парализирано.” Искаш от всички нас да се огънем. Как? Какво трябва да се направи? Коя е първата стъпка? Аз съм Православна Гъркиня и си поделям всичко с братята Римокатолици и не се обособявам под Името Ти, бивайки с тях. Нито пък те се отнасят с мен по различен начин от този към своите. Зная също, че много от тях често ходят в Гръцки или Руски Православни църкви…

говори, дете!

Дай ми правилните думи, Господи.

кажи: … и не им се позволява да поделят Тялото Ти;

Не. Hе им се позволява, въпреки че Тайнствата ни са същите. А на нас Православните ни се позволява да поделяме с тях Твоето Тяло. Бяха ми казали дори, че ще бъда отлъчена, за да не кажа повече, за това, че ходя при Римокатолиците. Освен това ме преследват и двете страни, тъй като изповедникът ми е Римокатолик! И Ти ставаш свидетел на всичко това, Господи мой Иисус!

но, ще дойде ден, когато ще разчупят хляба заедно върху един олтар и никой няма да спре децата Ми да идват при Мен; никой няма да ги пита: “православен ли си?”1 тази крепост, която построиха, за да ви разделят, вече е осъдена от Мен; всички сте братя в Мен, това е, което трябва да им научиш да вярват и да ги убедиш да правят;

- колкото до онези, които остават разделени в тяло и дух, обособявайки се под Святото Ми Име, на тях казвам, както бях казал на Сардийската църква:2 прочут си в очите на света за това, че си жив, но не и в Очите на твоя Сътворител; съживете малкото, което е останало; умира бързо и там, където има труп, там ще се съберат лешоядите;

обединете се! съберете се! позовете се заедно на Името Ми! посветете заедно Тялото Ми и Кръвта Ми! не преследвайте Пътя! смирете се и се огънете, за да можете да се обедините и да Ме прославите; говорите за Духа, но не действате в Духа; говорите за Пътя, но сте първенци да Го възпретятствате! - колко малко Ме познавате…

позовавате се на Името Ми, а убивате децата Ми между светилището и олтара; казвам ви сериозно, всичко това ще ви бъде донесено в Съдния Ден; можете ли да се изправите пред Мен да кажете наистина: “помирен съм с моите братя;” можете ли да кажете наистина: “не се обособих от братята си под Святото Ти Име; отнесох се с тях като към равни на мен;” когато представите случая си пред Мен, тогава ще ви кажа в лицето: “вървете си, не се отнесохте към братята си като към равни на вас; ежедневно избивахте Тялото Ми; къде е вашият триумф? докато Аз градях, вие събаряхте; докато Аз събирах, вие разпилявахте; докато Аз обединявах, вие разделяхте!”

въпреки това, дори днес, ако дойдете при Мен такива, каквито сте, мога да ви излекувам, мога да ви преобразя и ще Ме прославите; “уви за бременните и за кърмещите, когато дойде Денят Ми!” пиши:3 уви за онези, които ще намеря с греха загнезден в тях, както се носи дете и с адепти оформени от тях и според техния вид; но беше казано, че от редиците ви ще се появят хора с изопачена истина на устните им, за да предумат учениците да ги следват;4 викам и се опитвам да пробия глухотата ви, за да ви спася; и ако ви упреквам, то е поради

Необятността на Обичта,
която изпитвам към вас;

но ви казвам наистина: един ден, ще събера всички разделени части на Тялото Си, заедно в Един събор;

- не плачи, приятелю Мой,5 ти, който Ме обичаш; понеси това, което понасям; но Ме утеши и вярвай в Мен; ще извършиш големи дела в Името Ми; бъди толерантен, както Аз съм толерантен; изпитвах глад, жажда и често оставах гладен и ти Ми дойде на помощ; продължи добрите си дела и ще те възнаградя;

казвам ти наистина, не си сам, Аз съм с теб; бъдете обединени в Мен и живейте в мир; вие сте потомството на Кръвта Ми и наследниците на Царството Ми; кажи им, че Сърцето на Господа е Обич и че Сърцето на Закона се основава на Обичта; кажи на народа Ми, че не искам администратори в Дома Си, няма да бъдат оправдани в Деня Ми; защото именно те индустриализираха Дома Ми;

изпратих ви Духа Си да живее в сърцата ви, ето защо Духът, който живее във вас ще ви покаже, че Църквата Ми ще бъде наново изградена в сърцата ви и ще се признавате един друг в сърцето ви като братя;

6 - трябва ли, братю, да понеса още една година болката, която понасям години наред? или този път ще Ме отмориш? трябва ли още една година да пия Чашата на вашето разделение? или ще отмориш Тялото Ми и ще обединиш от обич към Мен Великденския Празник?

обединявайки датата на Великден, ще облекчиш болката Ми, братю, и ще се възрадваш в Мен и Аз в теб; и ще възстановя зрението на мнозина; “Любими мой! Създателю мой! Този, който е моят съпруг ни разкри неща, които ничия човешка ръка не би могла да направи!” ето какво ще извикате в Името Ми, щом бъде възстановено зрението ви;

- и ще дойда при вас -7

казвам ви тържествуващо: сберете се, съберете се всички и чуйте този път своя Пастир:

ще ви водя в пътя,
в който трябва да вървите;

смелост, дъще, усмихвай се, когато се усмихвам; с теб съм, за да водя стъпките ти към небето;


1 Както изглежда, Гръцките и Руските Православни свещеници имат правото да питат хората приемащи Святото Причастие дали им “принадлежат”. Отказват Святото Причастие на Римокатолиците, въпреки че Tайнствта са същите.
3 Иисус ни обяснява този стих от Лк. 21:23.
5 Иисус се обръща към онези, които истински Го обичат и които работят истински и искрено за обединяването на Църквите, Неговите приятели.
6 Казвайки всичко това, моят Иисус прие гласа на жертва. Измъчен, умоляващ, сякаш зависим от нас. Като затворник приближаващ се към вратата на келията си, питайки пазача през малкото прозорче колко още ще трае наказанието му до деня на освобождението му.
7 Иисус каза това като Цар, величествено.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message