DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Послание На Единство
Единството Няма Да Бъде На Хартия, А В Духа
Послание За Затворниците

13 октомври 1991

B сърцето ми, Господи мой, не съществува никой друг освен Теб.
Малко по малко ме поправяш;
Ти спечели сърцето ми,
изливайки върху мен благословии една след друга.
Но дали сега изпълнявам Волята Ти?
Дали съм до Теб и дали Те следвам?
Притичвам ли се на помощ на ближния си, доколкото мога?
Следвам ли Твоите Заповеди?
Дали все още се радвам на Твоето благоволение?

научи се да се осланяш на Мен; - дъще, готова ли си да продължиш да носиш Кръста, който предопределих за теб?

Готова съм, стига да не Те загубя и да съм с Теб, съединени и един.

знаеш ли какво означава това и какво изисква?

Жертвуване, снижаване, смирение, зaличаване обич, вяра, надежда, покорство, себеотрицание, молитва, молитва, молитва, търпение, покаяние, умъртвяване, страдание, пост и доверие в Теб? И дух на прошка.

добре говори, но не е достатъчно просто да ги знаеш тези неща; искаш ли да останеш в Моето благоволение? тогава трябва да приложиш на практика всичко, което спомена; Царството на Небето е като трофей, който го спечели, ще го цени; и още, Царството на Небето ще бъде дадено на тези, които идват с ръце пълни с добри плодове; - и така, Васула Моя, възнамерявам да изградя наново Църквата Си върху добродетелите, които спомена;

ако вървиш с Мен, няма да се загубиш; не се изкушавай да гледаш наляво или надясно; както бях казал на Своите ученици, “не поздравлявайте никого на пътя”;1 искаш да Ми служиш, както каза, тогава трябва да Ме следваш заедно с Кръста Ми на Мир, Обич и Единство, за да Ме прославиш; не гледай с безпокойство другите кръстове, които поставям на пътя ти, защото всички произхождат от Мен; прослави Ме; масата ти е винаги пълна и чашата ти препълнена, затова не се оплаквай за нищо; ще те проверявам и ще изпитвам обичта ти към Мен от време на време, за да те изграждам духовно; не влачи краката си зад Мен, следвай безгрижно Моето темпо; почивай си в Мен, когато се уморяваш и Ми позволявай да си почивам в теб, когато се чувствам уморен;

- чуй сега своя Свети: не бивай отнасяна от всеки вятър, който идва на пътя ти, бъди вкоренена в Мен и няма да бъдеш изкоренена, дъще; обогати Църквата Ми с всичкото Знание, което ти дадох и им кажи, че Сърцето на Господа е Бездна на Обич, но никой човек не знае изцяло дълбините Му, нито богатствата Му;

зная, че си крехка, дъще, но липсваха ли ти припаси? разчитай на Мен, разчитай на Мен и бъди отражението на това, което ще бъде Единството; не приличай на онези, които продължават да се обособяват под Святото Ми Име; не бъди като онези, които твърдят, че Единството ги привлича и остават мъртви за думата си, единственото, което постигат е негодуванието на Отеца; и Отецът и Аз, се отвръщаме от техните аргументи, които са противни на онова, което мислят; но нищо не Ми пречи да извикам на тези властни хора:

“слезте! слезте от престолите си и нека паднат люспите от очите ви, за да видите какво запустение направихте от Дома Ми! ограбихте Светилището Ми и всичко, което беше в него! разбихте Пастирската Ми тояга не само на две, а на трески! но днес, отворете очите си и вижте! дръжте отворени очите си и ще разпознаете бедността, вретището и босите крака; дръжте очите си отворени и с един поглед ще разпознаете Сърцето Ми;”

- бих могъл да произнеса една само дума на съборите им и с тази единствена дума да обединя Църквата Си; но славата на Небето ще Ми бъде дадена от Бедността, Нищетата и от тези, които те наричат достойни за пренебрежение; ще построя наново Дома Си от непознати, защото в тях ще положа дух на усърдие, дух на вярност; тогава магазините ви ще се изпълнят наново и избите ви ще прелеят от новото Ми вино;

 ако казвате, че Ме обичате и твърдите, че сте под Името Ми, тогава за обичта на Святото Ми Име и за Обичта Ми,

обединете църквите Ми;

истински Християнин е този, който е Християнин вътрешно, и истинското Единство е и ще бъде в сърцето; Единството няма да е на хартия, а в духа; 

ако Ме обичаш, дъще, както казваш, прегърни Кръста, който ти дадох; тогава краката ти няма да се препъват, нищо в света не може да се сравни с Него; нека погледът ти да не изпуска Погледа Ми;

ученичко? ела, следвай Ме…

(По-късно:)

Васула, молих се на Отеца за теб; Аз съм, Иисус; съсредоточи се върху това, което ти е възложено; - пиши сега: 2

мир на вас; чух ви да Ме зовете “Отецо!”

тук Съм;

искате да се завърнете? няма вече да ви гледам с неодобрение, след като съм Безмерната Милост; няма също така да произнеса присъда за вас; това, което търся е сърцето ви; имам нужда от обич; жадувам за обич; Устните Ми са пресъхнали от липса на обич; реших да не гледам миналото ви, а само настоящето;

Царицата на Небето3 се намира до Мен и от всички жени Тя е, която настойчиво се молеше за вас, повече от всички Суверенитети, Господства, Престоли, Сили и Ангели; повече от всяко създадено нещо; затова, приветствайте Я в молитвите си, почитайте Я, както Аз Я почитам;

всички сте кръстени в Мен и не трябва да има никакво разграничение между братя; ако знаехте само какво ви предоставям днес, нямаше да се колебаете да Ми дадете сърцето си и да се оставите на Мен; завърнете се при Мен и не се страхувайте, Този, който ви говори днес е Светият ви Другар; Този, който най-много ви обича; вярвайте в Обичта Ми, разгледайте и размислете върху Страданието Ми; предоставете Ми сърцето си и ще го превърна в градина с най-фините аромати, където Аз, вашият Цар, мога да си почина; позволете Ми да го направя Моя Собственост и ще живеете; не отвръщайте сърцето си от Мен, не Ме дръжте на разстояние, говорете Ми свободно; Аз слушам;

каня ви всички да размислите върху тези слова:

-отплатете се на злото с обич -
- подражавайте Ми -

и помнете, с вас съм през цялото време; никога, никога не го забравяйте това;
благославям всеки един от вас, оставяйки Въздишката на Обичта Си върху челото ви;

Иисус Христос, Любим Син на Бога и Спасител;


2 Послание за затворниците.
3 Нашата Богородица.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message