DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Послание На Единство
Единството Няма Да Бъде На Хартия, А В Духа
Послание За Затворниците

13 октомври 1991

B сърцето ми, Господи мой, няма никой освен Теб.
     Малко по малко ме поправяш;
спечели сърцето ми,
     изливайки върху мен благословии една след друга.
Но дали сега изпълнявам Волята Ти?
     Дали съм до Теб, следвам ли Те?
Притичвам ли се на помощ на ближния си, доколкото мога?
     Следвам ли Заповедите Ти?
Все още ли се радвам на благоволението Ти?

научи се да се осланяш на Мен; - дъще, желаеш ли да продължиш да носиш Кръста, който предопределих за теб?

Желая, стига да не Те загубя и да съм с Теб, съединени и един.

знаеш ли какво означава това и какво изисква?

Жертвуване, унижаване, смирение, зaличаване обич, вяра, надежда, покорство, себеотрицание, молитва, молитва, молитва, търпение, покаяние, умъртвяване, страдание, пост и доверие в Теб? И дух на прошка.

добре го каза, но не е достатъчно просто да ги знаеш тези неща; искаш ли да останеш в благоволението Ми? тогава трябва да приложиш на практика всичко, което спомена; Царството на Небето е като трофей, който го спечели, ще го цени; и още, Царството на Небето ще бъде дадено на онези, които идват с ръце пълни с добри плодове; - и така, Васула Моя, възнамерявам да изградя наново Църквата Си върху добродетелите, които спомена;

ако вървиш с Мен, няма да се загубиш; не се изкушавай да гледаш наляво или надясно; както бях казал на учениците Си, “не поздравлявайте никого по пътя”;1 искаш да Ми служиш, както каза, тогава трябва да Ме следваш заедно с Кръста Ми на Мир, Обич и Единство, за да Ме прославяш; не гледай с безпокойство другите кръстове, които поставям на пътя ти, защото всички идват от Мен; прослави Ме; масата ти е винаги пълна и чашата ти препълнена, затова не се оплаквай за нищо; ще те проверявам и ще изпитвам обичта ти към Мен от време на време, за да те изграждам духовно; не влачи краката си зад Мен, следвай с леко сърце Моето темпо; почивай си в Мен, когато се уморяваш и Ми позволявай да си почивам в теб, когато се чувствам уморен;

- чуй сега своя Светия: не се отвличай от всеки вятър, който идва на пътя ти, вкорени се в Мен и няма да бъдеш изкоренена, дъще; обогати Църквата Ми с всичкото Знание, което ти дадох и им кажи, че Сърцето на Господа е Бездна на Обич, но никой човек не познава изцяло дълбините Му, нито богатствата Му;

зная, че си крехка, дъще, но липсваха ли ти припаси? довери Ми се, довери Ми се и бъди отражението на това, което ще бъде Единството; не приличай на онези, които продължават да се обособяват под Святото Ми Име; не бъди като онези, които се правят, че Единството ги привлича и остават мъртви за думата си, единственото, което постигат е негодуванието на Отеца; и Отецът и Аз, се отвращаваме от аргументите им, които са противни на онова, което мислят; но нищо не Ми пречи да извикам на тези властни хора:

“слезте! слезте от престолите си и нека паднат тези люспи от очите ви, за да видите какво запустение направихте от Дома Ми! ограбихте Светилището Ми и всичко, което беше в него! разбихте Пастирската Ми тояга не само на две, а на трески! но днес, отворете очите си и вижте! дръжте отворени очите си и ще разпознаете бедността, вретището и босите крака; дръжте очите си отворени и с един поглед ще разпознаете Сърцето Ми;”

- бих могъл да произнеса една само дума на съборите им и с тази единствена дума да обединя Църквата Си; но славата на Небето ще Ми бъде дадена от Бедността, Нищетата и от онези, които те наричат достойни за презрение; ще построя отново Дома Си от чужденци, защото в тях ще положа дух на усърдие, дух на вярност; тогава складовете ви ще се напълнят наново и бъчвите ви ще прелеят от новото Ми вино;

 ако казвате, че Ме обичате и твърдите, че сте под Името Ми, тогава за обичта на Святото Ми Име и за Обичта Ми,

обединете църквите Ми;

истинският Християнин е този, който е Християнин вътрешно, и истинското Единство е и ще бъде в сърцето; Единството няма да е на хартия, а в духа; 

ако Ме обичаш, дъще, както казваш, прегърни Кръста, който ти дадох; нозете ти тогава няма да се препъват, нищо в света не е равно на Него; нека погледът ти никога да не напуска Погледа Ми;

ученичко? ела, следвай Ме…

(По-късно:)

Васула, молих се на Отеца за теб; Аз съм, Иисус; съсредоточи се върху това, което ти е възложено; - пиши сега: 2

мир на вас; чух ви да Ме зовете “Отецо!”

ето Ме;

искате да се завърнете? няма вече да ви гледам с неодобрение, след като съм Безмерната Милост; няма също така да произнеса присъда за вас; това, което търся е сърцето ви; имам нужда от обич; жадувам за обич; Устните Ми са пресъхнали от липса на обич; реших да не гледам миналото ви, а само настоящето;

Царицата на Небето3 е до Мен и от всички жени Тя е, която настойчиво се молеше за вас, повече от всички Суверенитети, Господства, Престоли, Сили и Ангели; повече от всяко създадено нещо; затова, приветствайте Я в молитвите си, почитайте Я, както Аз Я почитам;

всички сте кръстени в Мен и не трябва да има никакво разграничение между братя; ако знаехте само какво ви предоставям днес, нямаше да се колебаете да Ми дадете сърцето си и предаването ви; завърнете се при Мен и не се страхувайте, Този, който ви говори днес е Светият ви Другар; Този, който най-много ви обича; вярвайте в Обичта Ми, обмислете и размисляйте върху Страданието Ми; предоставете Ми сърцето си и ще го превърна в градина с най-фините аромати, където Аз, вашият Цар, мога да си почивам; позволете Ми да го направя Моя Собственост и ще живеете; не отвръщайте сърцето си от Мен, не Ме дръжте на разстояние, говорете Ми свободно; Аз слушам;

каня ви всички да размислите върху тези думи:

отплащайте се на злото с обич -
- подражавайте Ми -

и помнете, с вас съм през цялото време; никога, никога не го забравяйте това;
благославям всеки един от вас, оставяйки Въздишката на Обичта Си върху челото ви;

Иисус Христос, Любим Син на Бога и Спасител;


2 Послание за затворниците.
3 Нашата Богородица.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message