DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Една Светлина Блесна В Теб

5 февруари 1991

Къде си отново, Господи мой?
Защо се криеш?
Или пък аз се намирам отново в мрак
и не мога да Те видя?
Да не би да криеш благоволенията Си?
Но зная, че не би могъл да си далеч.
“Ако краката ми се заблудиха вън от правия път
или очите ми отклониха сърцето ми
или ръцете ми се замърсиха с някое петно”,1
прости ми.

дете Мое, бъди благословена! мир на теб;

съгласувай се с Мен, Васула, и спри да слушаш Изкушителя; казвам ти: приближи се до Мен, приближи се до Мен, дете Мое, Аз съм Този, който ти доставя действителното Знание; о, Васула! една Светлина блесна в теб, тогава, как би могла да се съмняваш? Аз съм, Господ, който те спасих; - бях казал чрез пророците Си, че ще дам Духа Си дори на най-незначителните и на най-жалките от всички, но, дете Мое, това е само началото на Моето Обещание;

Аз Cъм Все-Верният; о, дете Мое, възрадвай се! възрадвай се! защото скоро ще дам Духа Си на цялото човечество; ще накарам да бликнат кристални води2 от всяко живо създание; - Васула, скрих от теб Лицето Си само за няколко дни, за да Ме потърсиш; изоставена не си;

Ужасих се, Господи!

о, не, не се плаши, как иначе ще съживя у теб дух на загриженост; загриженост, за да вдигнеш най-сетне глава и да потърсиш Небето, търсейки Мен, Светия? ти си долу, а Аз Cъм нависоко; ти живееш в място, където духът ти не може да те задоволи, защото си заобиколена от всичко, каквото не съм Аз, а Аз Съм там, където духът ти, душата ти би трябвало да копнеят и да желаят да се намират; благословена на Душата Ми, докато се учиш да Ме търсиш и да Ме желаеш с постоянство, ще продължа да те поставям на изпитание от време на време; изпитвам удоволствие да те наводнявам с Духа Си днес, а не вчера, утре и може би не на следващия ден; виждаш ли?

Да, Господи, струва ми се, че сега най-после разбирам.

окъпана в Светлината Ми, търси Небесните неща, спазвайки Повелите Ми; без Мен, ти си сама и не можеш да направиш, каквото и да е, не можеш дори да овладееш мислите си, затова ти казвам: не позволявай на очите си да заспиват;

не желая да те обезсърча, Васула, но от Устните Ми излизат Учения и Мъдрост; възнамерявам да те направя да вървиш на Моята Страна и в пътя на добродетелта; възнамерявам да обогатя духа ти, за да изложа Знанието Си чрез теб, така че да Ме прославиш; затова, вдигни очи към Небето и Ме погледни, дъще, и когато отново видиш Святото Ми Лице, ще се разраснеш сияеща, още веднъж, и наново сърцето ти ще затрепти от радост; виждаш ли? сърцето ти ще бъде облечено величествено и в святост, когато очите ти срещнат Моето Величие; опри се на Мен, просто те изпитах, дете Мое;

благославям те; благослови Ме, обичай Ме;


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message