DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Светлина Засия В Теб

5 февруари 1991

Къде си отново, Господи мой?
Защо се криеш?
Или пак съм в мрак
и не мога да Те видя?
Да не би да криеш благоволенията Си?
Но зная, че не можеш да си далеч.
“Ако краката ми се отклониха от правия път
или ако очите ми заблудиха сърцето ми
или ръцете ми се омърсиха с някое петно”,1
прости ми.

дете Мое, бъди благословена! мир на теб;

съгласувай се с Мен, Васула, и спри да слушаш Изкусителя; казвам ти: приближи се до Мен, приближи се до Мен, дете Мое, Аз съм Този, който ти осигурява истинското Знание; о, Васула! Светлина засия в теб, тогава, как би могла да се съмняваш? Аз съм, Господ, който те спасих; - бях казал чрез пророците Си, че ще дам Духа Си дори на най-незначителните и на най-жалките от всички, но, дете Мое, това е само началото на Обещанието Ми;

Аз Cъм Все-Верният; о, дете Мое, възрадвай се! възрадвай се! защото скоро ще дам Духа Си на цялото човечество; ще направя да потекат кристално чисти води2 от всяко живо създание; - Васула, скрих от теб Лицето Си само за няколко дена, за да Ме потърсиш; изоставена не си;

Ужасих се, Господи!

о, не, не се ужасявай, как иначе ще съживя в теб дух на загриженост? загриженост, за да вдигнеш най-сетне глава и да потърсиш Небето, търсейки Мен, Светия? ти си долу, а Аз Cъм горе; ти живееш в място, където духът ти не може да те задоволи, защото си заобиколена от всичко, което не съм Аз, а Аз Съм там, където духът ти, душата ти трябва да копнеят и да жадуват да бъдат; благословена на Душата Ми, докато се научиш да Ме търсиш и да Ме желаеш с постоянство, ще продължа да те подлагам на изпитание от време на време; Мое удоволствие е да те заливам с Духа Си днес, а не вчера, утре и може би не вдругиден; разбираш ли?

Да, Господи, струва ми се, че сега най-после разбирам.

окъпана в Светлината Ми, търси Небесните неща, спазвайки Повелите Ми; без Мен, ти си сама и не можеш да направиш нищо, не можеш дори да овладееш мислите си, затова ти казвам: не давай сън на очите си;

не възнамерявам да те обезсърча, Васула, но от Устните Ми излизат Учения и Мъдрост; възнамерявам да те направя да вървиш до Мен и по пътя на добродетелта; възнамерявам да обогатя духа ти, за да покажа Знанието Си чрез теб, така че да Ме прославиш; затова, вдигни очи към Небето и Ме погледни, дъще, и когато видиш отново Святото Ми Лице, ще се разраснеш сияеща, още веднъж, и отново сърцето ти ще запулсира с радост; разбираш ли? сърцето ти ще бъде украсено величествено и в святост, когато очите ти срещнат Великолепието Ми; опри се на Мен, просто те изпитах, дете Мое;

благославям те; благослови Ме, обичай Ме;


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message