DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Колкото Повече Ще Се Опитват Да Заличат Гласа Ми, Толкова Повече Ще Бъда Чуван

6 февруари 1991

Господи мой,
пази ме от всички тези злонамерени нападения,
защити ме, кой друг ще го направи?
Сатаната кара хора да заговорничат срещу Твоите послания и срещу мен; ще позволиш ли на нещата да излязат от всякакъв контрол, Боже мой?
С Твоя помощ ние градим, а те рушат.
Как да продължа? Никоя съм
и ако не застанеш до мен, 
ще ме “погубят” вътрешно.

цвете, имай Мира Ми; не се отчайвай, до теб Аз Cъм;

и зная, о, колко добре зная всичко, което става в сърцата на хората… но осъзнай, че въпреки всичко, Аз, Господ, ще се увеличавам; да, имам предвид, че ще направя Гласът Ми да се чува все повече и повече чрез тези Послания; и колкото повече хората ще те малтретират и ще се опитват да заличат Гласа Ми, толкова повече ще бъдa чуван; дъще, никой няма да Ме спре да продължа; Аз, Господ Иисус, ще ти помогна, Васула Моя; нека това да е Bинаги в ума ти;

(Заплаках.)

не плачи… любима, не плачи… ела, довери Ми се;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message