DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Блажени Са Тези, Които Изпълняват Волята На Отеца Ми

16 май 1990

мир на вас; Аз, Господ, идвам да отворя сърцата ви и да ви освободя всички от злото; живеете в период на благодат; казах, че Духът Ми ще се излее върху цялото човечество;

блажени са тези, които получават Духа Ми на Благодат, без да се съмняват; блажени са бедните по дух, защото на тях принадлежи царството на небето; блажени са простите по сърце, тъй като на тях Мъдростта ще им се разкрие; блажени са онези, които изпълняват Волята на Отеца Ми на Небето, тъй като вратите на Царството Ми ще се отворят, за да ги приемат; блажени са Моите светлинни съдове, които носят Словото Ми и разпространяват Посланията Ми дадени ви от Светия Ми Дух, тъй като много от греховете ви ще бъдат простени;

елате;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message