DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Помни Винаги Благото Ми Учителство

29 март 1990

цвете, давам ти Мира Си, носи Кръста Ми до края; никога не забравяй голямата Ми обич към теб, обич, каквато никой човек не може никога да ти даде;

помни винаги благото Ми повелителство; възхитен съм, имайки те при Мен по този начин; облагодетелствах те, затова радвай се! Васула, ти нито беше се молила, нито изпитваше, каквато и да е обич към Мен; не те обвиних нито за безразличието ти, нито за враждебността ти към Мен, нещо повече, от Съчувствие изтеглих душата ти от ямата; това, дете Мое, трябва да бъде отпечатано добре в ума ти;

Аз, Господ, те обичам; ела, един ден ще разбереш напълно; вдигни сега очите си към Мен и кажи:

“хвала на Господа! Слава на Бога!”

Аз, Господ, те благославям;

(По-късно, през вечерта:)

Господи, къде си? Не Те виждам!

малка ти, намирам се в сърцето ти;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message