DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Пронизаха Ръцете, Които Ги Бяха Създали
Елате Да Черпите От Свещеното Сърце На Иисус
Елате Да Го Боготворите

10 март 1990

(Послание за срещата на молитвената група на 31 март 1990.)

мир на вас; Аз, Господ Иисус, ви обичам; прескъпи деца, знайте, че съм Вечната Истина; Аз съм Пътят водещ ви към Вечен Живот;

готови ли сте в тези дни на Великите пости да следвате Пътя Ми? готови ли сте да признаете, че съм Аз Този, който беляза Пътя Ми с Кръвта Ми? Аз съм Разпънатият с Петте Рани, който ви говори днес, Аз съм Жертвата на Обичта търсеща сърцето ви; ела, приближи се, ти, когото Сърцето Ми обича, ти, който все още се двоумиш, ела при Мен и проникни в Раната на Сърцето Ми, за да мога да те привлека и да те накарам да разбереш, че там ще намериш своя Мир и Радост;

ела по-близо до Мен, душа, и Ми позволи да лъхна в теб сладкото Си ухание, съживявайки те; предай се на Мен и ще обгърна душата ти в Свещеното Си Сърце; повикай Ме и ще ти отговоря, търси Ме с жар и ще Ме намериш; изостави лукавите си пътища и постави краката си в Моя Път и ще те вдигна и ще очаровам душата ти за радост на Душата Ми;

Обичта Ми е като Фонтан, Кладенец на Живи Води, затова ела и черпи от този Фонтан и ще живееш; не бъди като света, защотo светът не е в състояние да оцени голямата Ми Обич;

дете Мое, дали изцяло проумя Моето Страдание? Аз съм Този, който те избави от Смъртта; бях преследван заради теб; бях обезобразен от ударите, оплют, презрян, подигран и осмян, за твоето избавление; бях безмилостно бичуван, заради голямата Ми обич към теб; поех греховете ти на Раменете Ми, без веднъж да се оплача, “като агне, което водят в кланицата, като безмълвна овца пред стригачите си, без въобще да отвори устата си;”1 и за да те освободя, любими, позволих Аз Самият да бъда пронизан от самите тези, които бях създал; да, пронизаха Ръцете, които ги бяха създали и чрез Моите Рани те излекувах… от обич към теб, понесох часове на страдание, за да вдигна душата ти от ямата; Аз съм твоят Светия, и въпреки това ти позволих да Ме опънеш на Кръста, докато се разединят всичките Ми Кости; почувствай днес агонията Ми, почувствай жаждата Ми причинена от липса на обич, обич, която никой потоп не може никога да погаси и никакви порои да я удавят;

ще те видя ли някога, теб, който продължаваш да се скиташ в пустинята? върни се при Мен и се помири с Мен, и живей свято, изоставяйки пътищата си; в скръб и сълзи гледах това несвято поколение да се отдалечава, следвайки Порока вместо Добродетелта, Смъртта вместо Живота, защото това поколение се осланяше на лъжата, зачевайки така рационализма, който роди атеизма; колко още ще трябва да стоя изоставен и самотен зад всеки Табърнакъл? докато Кървави Сълзи се стичат по Бузите Ми, разкъсвайки всяка жилка на Сърцето Ми? всеки час, агониите Ми в Гетсимания се повтарят в Душата Ми; влез в Раните Ми и ще разбереш агониите Ми;

от самото начало бях предвидил, че въпреки Жертвата Ми, ще се надигнат кланове срещу Мен и ще разделят Тялото Ми, пораждайки толкова нови доктрини, и когато чувството им за правилното и измамното се притъпи от раздорите им, ще загубят и чувството за братство; и оттогава стенанието на агнетата Ми пронизва Ушите Ми… и сега като ехо Викът Ми идващ от Кръста към различни нации, за да ви призове всички обратно и да ви направи един; затова, ако някой Ме попита: “защо са тези Кървави Сълзи стичащи се по Бузите Ти?” ще отвърна: проливат се за теб, дете Мое, това са Сълзи причинени от грехове и безнравствености; и ако Ме попиташ: “а какви са тези белези по Тялото Ти? защо Раните Ти са широко отворени?” ще отвърна: те, дете Мое, Ми се дават ежедневно и безмилостно от онези, които най-много обичам, а сега са се обърнали срещу Мен, оставяйки Раните Ми широко отворени, но те са онези, които веднъж бяха казали: “бихме желали да се научим на Твоите Пътища и да Те следваме”… в интелекта си те са в мрак и докато не умрат за себе си, няма да могат да видят Светлината;

днес отново, в тези дни на Великите пости, идвам при теб, дете Мое, грешно, праведно или неправедно, или отхвърлено от човечеството или подхвърляно по един или друг начин в този свят, идвам да те помоля за твоето помирение; иди и се помири със своя брат, тъй като, помирявайки се с него, ти се помиряваш с Мен, твоя Бог; предостави Ми своя мир, както Аз ти предоставям Моя Мир, подражавай Ми и бъди свят; жертвай се и пости, за да можеш да растеш в Духа Ми, който е: Обич, Святост и Истина;

това, от което се нуждая, е святост от теб; не бъди като чакалите, които прекарват живота си в нощта! защото познавам твоите намерения, много преди да се родиш; в тези дни изливам Духа Си върху вашите нации, за да се разраснете като тревата по местата с много вода; слизам по този начин, за да напълня складовете ви с Моите продукти, идвам да ви разбудя от вашата летаргия и да ви отстраня от злите ви пътища;

а сега отправям специален призив към всички онези, които са под Името Ми и които работят за Единството и Мира; искам от вас да дойдете при Мен като дете, да застанете пред Мен и да Ми отговорите на следните въпроси: братя, направихте ли всичко, каквото ви беше възможно, за да запазите единството на Тялото Ми? кажете Ми, братя, къде е Мирът, който ви бях завещал, Дарът, който ви бях дал? защо непрекъснато се обособявате в Мен? искрено ли се стараете да бъдете обединени отново във вашата вяра и дейност? казвам ви сериозно да обновите духа си с духовна революция, революция на обич; простете обидите, които имате един към друг и елате при Мен обновени, елате при Мен чисти; разбудете се от съня си! намирам се пред самите ви врати и чукам; не бъдете като солта загубила вкуса си, бъдете като дърво прокарало чаровни издънки и дава плодове на святост, изпълнявайте Закона Ми, обединявайки се и помагайки си един на друг;

както вчера, вдигам Очите Си към Отеца и Го моля:

“Свети Отецо,
пази верни в Името Си онези,
които Ми даде,
за да бъдат един като Нас;2
нека всички бъдат един;3
Отецо, Правдиви,
припомни им Моето покорство,
смирението Ми, искреността Ми и голямата Ми Обич,
за да могат да сложат край на Агонията Ми,
тази Агония станала причина за толкова голямото кървене в Моето Тяло,
нека признаят грешките си и се помирят,
така че когато идват да Ме приемат,
пиейки Ме и ядейки Ме, да идват достойно;
Отецо, повикай пастирите
и ги научи да бъдат отстъпчиви и покорни
един към друг, заличени и смирени,
нека по време на тези Пости да осъзнаят Изкуплението Ми
и да търсят истинската Мъдрост в Мен;
амин;”

блажен е човекът, който Ме слуша, блажен е този, който следва Пътищата Ми, блажен е човекът, който се смирява, блажени са бедните в духа, тяхно е Небесното царство;

Аз, вашият Господ, благославям вас и вашите семейства, оставяйки Въздишката Си на Обич върху челата ви и Мира Си в малките ви сърца, и никога не забравяйте, че Обичта е винаги с вас;

бъдете един;

 

(Послание от Св. Мария)

мир на вас; чувствайте Присъствието Ми сред вас… нека тази благодат да бъде за всички вас…

любими деца, днес ви моля да пречистите душата си, подгответе душата си в тези дни на Великия пост, така че да разберете и да проникнете напълно в Христовото Страдание; проумейте как се пожертва за вас, за да ви освободи от всякаква нечестивост и да ви пречисти, за да можете да бъдете Неговите осиновени деца; Бог иска вашето помирение и покаяние, покайте се и повярвайте в Благовестията; помирете се с Бога и ще станете Негови наследници за Вечния Живот; Бог иска да бъдете съвършени и за да постигнете съвършенството, припомням ви, че не можете да го постигнете, ако не сте се помирили чрез Него и за Него; себеотрицанието ще ви отведе в пътя на съвършенството;

Аз, Святата ви Майка, се застъпвам безспир за всички вас пред Отеца за доброволното ви предаване и за да станете съвършени; Иисус и Аз идваме при вас по този начин, за да ви предупредим и да ви разбудим от съня ви; времето лети и въпреки че мнозина от вас се събудиха, Сатаната, удвоявайки своите коварства и клопки, накара голяма част от вас да потъне отново в дълбок сън; целта му е да ви раздели, да създаде раздори помежду ви и да ви откъснe от Лозата; съпротивете се на всички изкушения, съпротивете се на злото и го победете с обич; победете егоизма с жертви; победете злината с добрина; докажете на Бога своята обич към Него с благодеяния; обичайте ближния си, както себе си; Посланията Ни трябва да бъдат следвани, а не просто прочитани, трябва да бъдат изживявани; докажете на Бога, че сте Негови деца, като сте чисти, смирени, покорни и заличени;

свещеници Мои… обичам ви, вие, които сте овцете, които Иисус събира в Обятията Си и обучава; елате и черпете от Свещеното Сърце на Иисус, за да оживите обичта си в жарък пламък и такава да я предадете на агнетата на Иисус, следвайте Царя на Мира и ще се научите да Го познавате; Иисус, който е Жертвата, ще ви помогне да се жертвате повече; намерете Го, любими, в простота на сърцето; Бог не е сложен, Светият на Светите говори първо по един начин, а след това по друг, за да разберете, че времето не търпи отлагане; изпълнена съм с болка и се задавям от Сълзите и Сърцето Ми се издува от скръб, гледайки толкова много от децата Ми в дълбок сън, отхвърлящи всички Наши Милостиви предупреждения; приканвам по цял ден, появявам се навсякъде по земното кълбо, умолявайки ви да се промените и да се приближите до Бога;

не идвам, любими Мои деца, да ви укоря; идвам от обич, за да ви предупредя, да ви помогна и да ви образовам в духовното ви израстване; като ваша Майка, наблюдавам как растете; обичам ви и целта Ми е да ви възпитам да растете в Бога; приемете с радост тези дни на благодат; Бог не ви е изоставил, нито ви е осъдил; никога не е отвръщал от вас Святото Си Лице, затова приемете Светия Му Дух на Благодат с радост и с песен;

зарадвайте Сърцата Ни и разпространете Посланията Ни в краищата на земята и чрез Тях завърнете при Бога други души; желая да видя всички Църкви пълни, живи и топли, затова живейте Посланията Ни; изливам върху вас благодати, за да ви насърча; бъдете благословени и елате по-близо до Кръста, в Нозете на Иисус, както бях Аз и Йоан и Светите жени; елате и Го боготворете, елате и Го боготворете, нека Духът на Святост да пребивава във вас за вечни времена;

Аз, Святата ви Майка, благославям вас и вашите семейства;

(Прочит от Библията: Мат. 5:17-26.)


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message