DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Избирам Бедността, За Да Покажа Богатствата Си
Една Нация Посветена На Святото Ти Име Ще Се Възкреси

31 октомври 1989

любима, мир на теб; чуй Ме:

уча с обич; научих те с Мъдрост, издигнах те и те оформих; остани в благоволението Ми и в дисциплината Ми; всичко ще произходи от Мен, остани непоклатима в Моите Учения;

Васула Моя, смекчи възмущението на Отеца Ми, като Го радваш, отплащайки се на злото с добро; смекчи Гнева Му за това зло поколение със своята обич; разкривай Ме в теб, за да евангелизираш с обич за Обичта; Бог-е-с-теб, дете Мое; беше ти възложено да евангелизираш; избирам слабостта, за да покажа Могъщието Си, и бедността, за да покажа Богатствата и Мъдростта Си; никога не изисквай нещо за себе си; остани нищо, смали се още повече сега, за да мога да изпълня Делото Си;

Господи мой и Спасителю?

Аз съм; мир, дете Мое, не се страхувай, никога не се страхувай от Моето Присъствие, страхувай се от Мен само, ако се бунтуваш срещу Мен; този, който не е с Мен, разпилява; мисли върху това, Откровението Ми, което ти давам, не разпилява, То събира; Откровението Ми ви обединява в едно Тяло; имай Мира Ми, дете Мое; остани нищо, остани в Мен; Аз, Господ, те благославям;

(Това беше казано поради съмненията, които изпитвам от време на време да не би да съм в грешка…)

(По-късно се навеждам към статуята на Богородицата на Фатима, поставена върху масичката, на която пиша. Приближавам се до дясното Й ухо, и прошепвам на ухото Й: “Знаеш, че Иисус ми даде нещо много скъпоценно да пазя. Oтнася се до Славата на Тялото Му, също така и до спасението на душите! Затова, идвам при Теб, скъпа Майко, за да Те помоля дали би могла да Го пазиш и да Го защитиш за мен. Да, това е Господното Откровение, поставям Го изцяло в Ръцете Ти. Междувременно трябва да продължа делото на Свещеното Сърце на Иисус, Този, Който ме възкреси за тази мисия, Този, Който ме оформи.” Скоро, при звука на Гласа Му мъртвите ще напуснат гробовете си, всичко за Неговата Слава. Скоро една Нация ще възкръсне, Нация посветена на Святото Му Име, тъй като това отдавна беше оповестено.)

дете Мое, нищо няма да се намеси в Божията Обич към човечеството, дори да бъдеш преследвана, обезпокоявана и нападана; бъди благоразумна и се покорявай на Бога; никой няма право да напада тези, които Бог избира; ще пазя Откровението, както пазя всички други Откровения на Бога; имай доверие в Светия, Той бди над Делата Си;

разкривай без страх Божията Обич, Васула Моя; ела, бъди в непрестанна молитва към Отеца;

Благодаря Ти и Те благославям, Свята Майко.

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message