DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Прегърни Кръста Ми
Съединени Заедно За Вечността

30 октомври 1989

цвете, Обичта Ми ти поднася Своя Дар: Моето Страдание; Моето Страдание; мини през него и зарадвай Отеца, както Аз Го зарадвах; обичам те горещо и това е Моят Начин да показвам Обичта Си на душите; позволи Ми да съм твоят водител, водейки те по Пътя на Страданието Ми;

уча душите как да Го понасят, без да се оплакват и давам на всяка една според нейните възможности; Васула, научи се: за да стигне човек съвършенството, има един път: Пътят на Страданието Ми и това е, Моят Кръстпонасяй Го с обич, понасяй Го с търпение, прегърни Кръста Ми; дете Мое, всичко скоро ще приключи и близо до Мен ще бъдеш; боготвори Ме, боготвори Ме, благославям те;

(По-късно:)

Господи, спаси ни в обичта Ти,
нека се усмихне Святото Ти Лице на тези, който Те обичат.
Защитнико наш, ела при Своите Авел, нуждаем се от Теб.

ела, дете Мое, остани близо до Мен, венчана за Мен; разбери какво ти дадох, дадох ти Сърцето Си и Обичта Си; венчана за Мен, поднасям ти всичко, каквото имам; поднасям ти Моята Чаша от време на време; поднасям ти Хляба Си, за да те пазя жива и ти поднасям Благоуханието Си, за да ти напомням постоянното Си Присъствие; дъще, Аз и ти ще останем съединени заедно за вечността;

ела;

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message