DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Бъди Изцяло Моя

15 февруари 1987

Обичам Те, но вероятно Те обичам по погрешен начин. Не зная кое е правилно и кое погрешно; боготворя Те.

Васула, обичта е обич; искам да Ме обичаш неограничено; Аз съм Светият ти Отец, който те обича със задушевност; приближи се до Мен и Ме обичай задушевно; искам да бъда задушевен с теб;

не се страхувай, искам всичката ти обич; Васула, искам днес да се покаеш;

Да се покая ли пред Теб сега?

да, покай се, слушам;1 да, дъще, прощавам всичките ти грехове, защото са много;

Васула, знаеш ли, че Аз съм Този, който научи учителите Ми да се покайват? това са Мои указания; дадох на учителите Си правомощието да изповядват децата Ми;

дете, Аз го написах;2 Васула, не Ми отказвай нищо; ще изискам от теб много неща; готова ли си да следваш своя Бог и Спасител?

Да, стига да разпозная, че това произхожда от Теб. Ще Те следвам, защото Те обичам.

Васула, никога не се страхувай от Мен, имай Ми доверие; подготвям те да се изправиш пред по-големи изпитания; готова ли си да Ме следваш?

С помощта Ти, ще го направя.

не се страхувай, защото се намирам до теб, за да те подкрепям;

дъще, остави се изцяло в ръцете Ми; позволи Ми да те използвам, любима, за да излекувам души; позволи Ми да те завържа за Мен с вериги на обич; позволи Ми да почувствам, че си изцяло Моя; позволи Ми, Аз, който съм Сътворителят ти да те притежавам;

копнеех за обичта ти; остави сега Обичта Ми да възпламени сърцето ти; бъди изцяло Моя; копнеех за теб, копнея за теб; ти никога ли не копнееш за Мен, Васула?

Да.

(Или поне така мисля?)

Васула, любима, оставяйки се на Мен, това ще Ме прослави, а теб ще те пречисти;

сега те вpъзвам за Мен, Аз, Бог, Всевишният, ще бъда с теб до края;

- наистина ти казвам, избрах те, знаейки, че си нищо, безпомощна, жалка и греховна, но въпреки всичките ти съгрешения, те обичам; да, обичам ви всички, въпреки нечестивостите ви;

Господи, завързал ли си ме сега?

да, направих го; обичам те; от обич, искам да си винаги до Мен; любима, чуй Ме, връзките Ми са връзки на обич, връзки на чистота; обичам те, нека разберат децата Ми колко много мога да ги обичам;

милосърдието Ми няма граници; обичта Ми е пламък, който поглъща и възпламенява всяко сърце, което Ме приема;

дъще, върви сега и помни, че Аз те водя; помни кой те пречисти,3 забрави ли? Аз Самият не те ли помазах?

Да, Господи, на 13-ти.

Васула, Аз Самият ти дадох Хляба и Виното Си; спомни си, избрах подходящ час, за да те пречистя, дете;4

обичай Ме, нека да работим заедно;

(Това ми напомни първия път, когато приех Светото Причастие в тази Църква. И тук нещата се развиха по мистичен начин. Бях със свещеника Карл, Бог ме беше изпратил при него да приема Светото Причастие. Той не беше уверен дали да го направи или не, тъй като беше поискано по този мистичен начин. Тогава Карл каза, че ще говори с Бога, ще се помоли, но не на глас, така нямаше да чуя какво казва и ще оставя ръката ми да пише, отговорите от Бога. Бог написа:

"I WILL"

Попитах отец Карл какво беше поискал. Kаза ми, че беше попитал дали той ще ме изповяда. Бог отговори, че Той ще го направи.5 Карл без колебание ми каза просто да дойда за Светото Причастие след четири дена. Междувременно Бог ми поиска да се изповядам. Не знаех как, затова ми обясни какво да кажа. Направих го заедно с Него. На следващия ден приех Светото Причастие.)


1 Покаях се.
2 Опитах се да изтрия “изповядват”, но Бог обездвижи ръката ми. Против изповядванията съм.
3 Колебаех се, защото не разбирах.
4 Вярно е, в църквата ясно различих Иисус в Дарохранителницата да пее заедно с другите. Самият Той ми даде Хляба и Виното.
5 По изключение този път.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message