DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Мъдростта Те Отгледа
Давам И На Най-Жалките Души

14 февруари 1987

(След като прочетох “Спомни си” на Свети Бернар, малка молитва към Св. Мария.)

цялото напътствие произхожда от Бога;

Васула, можеш ли да Ме чуеш? чуй отново, Васула, Аз съм, Св. Мария, не се страхувай от Мен; Васула, познавам трудностите ти да осъзнаеш, че всичко това действително става, искам обаче от теб да имаш доверие в Бога; увеличи вярата си;

Той работи в теб, дете; не се притеснявай да се покориш, остави се в ръцете Му и направи, каквото иска от теб; Аз съм до теб и ти помагам; имай мир, защото Той те води;

Васула, Иисус те оформя да станеш силна, така че да можеш да отстоиш на изкушението; храни те, давайки ти всичко, каквото ти липсва;

помни, дъще, Мъдростта те вдигна; осъзнай защо;

Това не е само за мен, нали? Всичко това е предназначено и за други?

да, биваш оформяна да бъдеш Божия вестителка;

Не зная как да бъда Божия вестителка.

Бог ти проповядва и те научи да Го обичаш; довери Му се, защото богатствата Му са неизброими и Милосърдието Му неизчерпаемо; обича те с неизказана нежност и бди над теб с Очи пълни с обич; всяко небесно слово живее навеки;

Трябва да се науча да Те обичам повече.

ще те науча, имай мир;

(По-късно:)

Васула, Аз съм, Иисус; давам ти сила да Ме срещнеш;

напредвай с Мен, защото ще учредя словата Си, които давам, така че да могат мнозина да ги четат и да се възползуват от тях; дъще, когато това напътствие се установи, ще те подготвя да Ме срещнеш; силно желая да си при Мен;

Васула, погледни Ме;1 щастлива ли си, срещайки Ме по този начин?

Да, много, съвсем не заслужавам тази харизма.

приеми я; приеми, каквото ти давам, давам и на най-жалките души; Васула, чувала ли си да казват, че давам мъдрост на простодушни деца, а не на мъдреците и на умните?

Да, чувала съм, защо е така?

защото децата са Моята слабост, оставят Ме да ги оформям;

избрах да оформя недостойни души, които знаят малко или почти нищо; Аз ще ти предоставя, Васула, защото съм богат; с Мен няма нищо да ти липсва;

обичам те, осъзнаваш ли колко щастлив Ме правиш всеки път, когато се срещаме? щастлив съм, че те имам най-сетне при Мен; кой баща не би се радвал, намирайки загубеното си дете? ти се беше загубила и сърцето Ми беше жестоко разкъсано от скръб; скиташе се далече, оставяйки Ме в отчаяние; потърсих те и те намерих; как тогава да не се радвам, имайки те при Мен? Васула, при Мен ще се научиш; ще ти науча всички добродетели, за да те направя достойна да Ме прославиш; дете Мое, научи се да попиваш росата на правдивостта; научи се да Ме прославяш; научи се от Мъдростта; обичам те; върви сега в мир и Ме позови, когато пожелаеш; нека се помолим заедно;

(Помолихме се.)

бъди сега Моя съпътничка и Ме пази в сърцето си;


1 Погледнах лицето на Иисус. Гледаше право към мен.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message