DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Единственото, Което Желая От Теб Е Обич

13 февруари 1987

мир на теб; тук съм, Аз съм, Иисус, който те води; не се страхувай; обедини се в Мен, Васула; единственото, което искам от теб е обич;

Безпокоя се за посланията, чувствам се отговорна. Не зная как да работя!

достатъчен съм Сам по Себе Си и съм способен да помогна на всички Свои деца без твоята помощ, но като Жених, искам всичко да си поделям; не се безпокой, защото съм Сила, любима; опри се на Мен и остави Аз да те водя; помни, че съм Аз, който ти давам тази сила да Ме срещаш;

искам от теб предано да Ме обичаш; обичай Ме пламенно; утешавай Ме, когато търся утеха, защото мнозина сред вас Ме раняват; такова множество от грехове се вършат всекидневно, наскърбявайки душата Ми, огорчавайки Ме, изпълвайки със скърби чашата Ми; така много ли са Ме забравили? Васула, когато един Жених се чувствува опечален, къде другаде ще се обърне за утеха ако не към Своята невеста, която Го обича;

Ще Те утеша, ако мога, но какво да направя, aз, която съм, зная, недостойна, вероятно неволно Ти причинявам болка, неспособна съм и това, че Ти говоря, ме смущава (притеснява), крайно недостойна съм!

зная, че всичко, което казваш е вярно, но не те ли избрах, познавайки всичките ти слабости? обичам те, Васула, и единственото, което желая от теб е отговор на обичта Ми;

Обичам Те много. Непрекъснато си в мисълта ми. Живея за Теб. Обичам Те, не мога да намеря мярка за обичта си, но Ти можеш, мога само да поискам от Теб да ме научиш да Те обичам повече, така че обичта ми да стане неизмерима.

любима, опри главата си на Мен и Ми позволи да те помажа с чистота, за да станеш едно от цветята Ми, наситена, защото Ме попи; ела, ще те храня, ще ядеш от ръката Ми;

ще те науча да Ме обичаш повече;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message