DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Яжте Ме И Ме Пийте

12 септември 1988

Господи мой!

Аз съм; довери Ми се;1

винаги съм с теб; благодатта, дадена ти по Моята Воля, не се дава на всяка душа; и въпреки това, колко често ще се усъмняваш? вярвай…

остави ги тези, които те измъчват, сърцата им са затворени и живеят в мрак; защо да следваш слепец блуждаещ в пустинята? Аз съм Единственият, когото трябва да следваш, затова отвори ухото си, след като можеш да чуеш; постарай се и разбери, почувствай Присъствието Ми; защо отвръщаш погледа си, когато Ме гледаш? следвай погледа Ми, дете, да!2 виждаш ли? можеш, ако се опиташ; невесто! радвай Ме, размисляй върху всичко, което ти дадох и Ме почитай;

Господи, ужасно съм безсилна!

моли се за безсилието ти и няма да чакам; ще те вдигна, любима Моя; яж Тялото Ми, напиши го;

(Иисус ми позволява да напиша, че когато каза “Яж Тялото Ми”, си спомних за съня ми от предишната нощ, сънувах как откачих Тялото на Иисус от един мой кръст (близо 20 см.) и изядох цялото Му Тяло, оставяйки кръста оголен.)

Аз ти дадох това видение; трябва да ядеш Тялото Ми; предоставям ти Тялото Си; пий Кръвта Ми, искам да пиеш и Кръвта Ми също;

Васула, искаш ли да узнаеш защо понякога се съмняваш? това е, защото живееш, като Моя роза, в пустиня; една роза не може никога да оцелее в пустиня, освен ако не е обгърната с изключително внимание и грижи; цялото обкръжение й влияе; Аз съм твоят Пазач, който никога не отдалечава Очите Си от теб, от страх да не би да те изгорят горещите ветрове; непрекъснато внимавам за теб, следя те отблизо; разгонвам враговете ти да не те стъпчат; проверявам нищо да не ти липсва; кастря те, когато трябва и наторявам почвата ти;

невесто на Душата Ми, просто искам да ти напомня да не се отчайваш, защото Аз, Господ, съм твоят Пазач и няма никога да те изоставя в тази пустиня, затова довери Ми се и не оставяй тази пустош да те плаши; имай Мира Ми, ще ти помогна да увеличиш вярата си в Мен, ако ти го поискаш;

храни се от Мен; ние, нас?

Завинаги...

и винаги,

Ние, нас, Мамо?

да; ние, нас; бъди винаги до Иисус;

Да, Майко. Искам да бъда.

ела;

 


1 Бях казала на Иисус: “Каква благодат за хората живели на земята в Твоята епоха”.
2 Когато Бог каза “дете”, почувствах Го, почувствах Присъствието Му и сърцето ми подскочи от радост!

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message