DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Св. Михаил

10 септември 1988

слава на Бога! слава на Бога!

Св. Михаил?

Васула, ще ти кажа следното, цялото това откровение идва от Устата на Всевишния; бъди уверена в Неговата Милост;

Благодаря Ти, Св. Михаил.

(Това беше казано, докато се молех на Св. Михаил с молитвата му, да ни помогне в борбата със злото.)

(По-късно:)

Господи?

Аз съм;

Филмът “Последното изкушение на Христос”, който излезе по екраните, е истински скандал! Докъде смятат да стигнат!

блажени са тези, които няма да пожелаят да отидат и да го видят!

(Казвайки това, Иисус остана мълчалив.)

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message