DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Русия Моя, Колко Аз, Господ, Те Обичам!

11 март 1988

Слава на Бога!

(След като прочетох трите молитви, чух от Небето Божествени Гласове да изричат: “Слава на Бога! Така беше написано.”)

Иисус?

Аз съм; до теб съм; моли се, любима, за завръщането на Русия при Мен;

Русия ще бъде възкресена от Божествената Ми Ръка и на този връх на Святост, докато Ръката Ми ще бъде положена върху нея, стопляйки студеното й сърце, съживявайки я, тя ще се издигне от тишината на смъртта и от мрачния си свят, в Моя Свят на Мир и Светлина; ще изрази радостта си със силен вик, виждайки до себе си своя Спасител; ще я вдигна при Мен и Пламъкът Ми на Обич ще възпламени сърцето й, пречиствайки я и оставяйки я в пълен възторг към Мен, нейния Бог;

о, Русия, Моя Русия! колко Аз, Господ, те обичам,1 колко плаках, виждайки те мъртва; пролях толкова горчиви и скръбни сълзи над теб, любима, когато те загубих и цялото Небе скърбеше за теб; защо, защо, любима Моя, Ме беше отхвърлила, пронизвайки Сърцето Ми изпълнено с Обич и Нежност;

(Усетих до мен Св. Мария.)

мир на теб, дете Мое; Аз съм Святата ти Майка; моли се за сестра си, защото днес Господ е до нея и скоро Божествената Му Ръка ще докосне студеното й и мъртво сърце; о, сътворение! Господ ще съживи така-Необичана-ти-Сестра; бъди нащрек, дъще, защото времето на славата й наближава;

Петро?2 толкова любими Мой Петро?3 да, Васула; години наред те4 умолявам да осветиш Русия; сега, Господ и всички Свети Мъченици чуха горещите ти молби и викове; не бяха напразни всичките ти жертви, любими; всички сълзи не бяха пролети напразно, тези сълзи бяха балсам за Раненото Сърце на Иисус; възхвали Господа, Петро; Иисус се намира пред самите ти врати и чука;

мир на теб; мир на всички вас; обичам ви всички;


1 Бог говореше отново така, както само Бог може да говори, а не човек. С толкова много обич…
2 Внезапно Св. Мария обърна глава към Йоан Павел II, сякаш той присъстваше. Гласът Й, когато произнасяше името му, беше много сладък, но тъжен, изпълнен с особена обич към него.
3 Св. Мария се опитваше да възпре сълзите Cи, но не успяваше. Казвайки тези думи, Тя се разплака, плака много, проливайки много сълзи и аз също започнах да плача с Нея. Почувствах, че Светата ни Майка имаше “слабост” към “Петро”.
4 Папа Йоан Павел II.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message