DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

НЕ Събаряй И Не Ритай Тухлите Ми, Които Възстановяват Дома Ми

9 март 1988

Господи, чу ли? Отец Васили ce промени. Сега казва, че всичко това е от дявола. Казва също така, че Ти ходиш само при души, където вярата в Теб е узряла, а не при недостойни.

дете Мое, ето още един, който трябва да се научи да вярва в Безмерното Ми Милосърдие и в Безмерното Ми Богатство; напиши посланието Ми за него;

защо тъпчеш цветето Ми? не ти ли дадох очи да гледаш и уши да слушаш? не различаваш ли? Аз съм Господ Иисус Христос, Любимият Син на Бога; Аз съм, Аз съм този, който забавя развитието на високите дървета и съм Аз, който прави ниските да растят; обикни силно днешните Ми Дела, вярвай в Провиденческите Ми Дела; дадох ти детето Си да те просветли с Делата Ми; Аз, Господ, съм Безмерно Богатство; не се страхувай, как бих могъл да гледам агнетата Си разпръснати? дойдох да ги намеря и да ги нахраня, дойдох да разхубавя Градината Си, дойдох да напоя тoзи Пустош; не тъпчи цветето Ми, ела при Мен и се покай; не слушай гласа на Сатаната; обичам ви безкрайно и поради тази причина, дойдох да ви обединя всички, сътворение! върви заедно с Мен, своя Бог, не събаряй и не ритай тухлите Ми, които възстановяват Дома Ми, този Дом, който днес е развалина; никога не се съмнявай, че съм Аз, Господ!

Васула, опри се на Мен, бъди до Мен, остави Ръката Ми да държи здраво твоята ръка; Аз, Господ, те обичам; ние, нас?

Да, Господи Иисус.

ела, тогава;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message