DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Русия Ще Бъде Символът На Славата На Бога

1 февруари 1988

Васула, толкова много пъти поисках посвещаването на дъщеря Си, Русия; умолявах за посвещаването й; днес,1 Васула, е денят, в който тя видя Светлината; ще чества хилядолетния си юбилей;

Васула, сестра ти2 е мъртва, но Господ е сега до нея и ще я възкреси и Обичта ще обикне Необичаната и тя ще се провикне към Него: "Ти си моят Бог и Спасител!" при този вик, демоните ще побегнат; изплашени, демоните ще се разбягат; защото тази нация ще стане една и най-преданата Божия служителка; излекувана и възкресена от Божията Сила, ръстът й на святост ще привлече всички нейни съседи чрез предаността й към Всемогъщия; Русия ще бъде символът на Божията Слава, на Божията Милост и Обич; химните и псалмите й, толкова сладки в ушите Ни, с грациозните й движения, ще се издигат на небето като тамян; Обичта ще я възкреси, както я беше възкресил преди хиляда години;3

Аз съм Господ, Възкресението; когато възкреся Русия, тя ще възстанови даровете Ми, ще украси отново Дома Ми с обич и ще я съединя отново с Мен; ще й поднеса Хляба Си и Виното Си и тя няма да откаже Храната Ми; ще приеме приношението Ми и ще яде Хляба Ми и ще пие Виното Ми, обновявайки се, възхвалявайки Ме; ще я облека със Славата Си; ще я украся величествено; ще я напоя от Cобствените Си Извори; ще напълня отново запасите й; Очите Ми са върху нея, aх, Васула, почакай само и ще видиш!4 дъще, как горещо желая да видя Петър, Моя Петър, да посети сестра ти…

Насърчи го да отиде, Господи. Oтвори му път, Господи, ако такава е Волята Ти.

ела, работя в много сърца; Васула, моли се да достигнеш благоволението на Отеца Ми; ще възстановя Църквата Си; горко на неверните!

Васула, желая да ти напомня, че съм Аз, който забавям развитието на високите дървета и правя ниските да растат; ела сега, ние, да;5 нас, да;6 да, Васула, никога не се съмнявай; научих те да Ни виждаш с очите на душата си; Аз съм Учителят ти; обичам те, никога не се съмнявай;

2 февруари 1988

мир на теб, цвете; Аз съм Иисус, Спасителят ти; Обичта те намери в окаяността, сред окаяността; любима! Аз, Господ, положих Божествените Си Ръце върху теб и те разхубавих… да Ме гледаш Ме прославя;7

Иисус, презирам се за това, че съм окаяна.

какво говориш, Васула!!8 изглежда забравяш, че съм обединен с теб; внимавай какво говориш; спомняш ли си 'нас, ние'?

О, Иисус, търпението Ти е Голямо…

обичам те; ела, чуй Моята Майка;

9колко те обичам, Васула, то спѝти Му се зитàи, и пòртес Ту ѝне ортàниктес гя сèна, педѝ Му, то норѝтеро метà ти дèфтери прàкси;10 


1 Тази година.
2 Русия.
3 Тук свършва посланието на Св. Мария.
4 Иисус звучеше така, сякаш имаше скрити много неща, които ще бъдат разкрити. Изглеждаше щастлив, възбуден.
5 Внезапно Го видях седнал на фотьойла и видях красивото Му Лице, докато показваше с ръката Си “ние”, това “да” показвашеи, че правилно Го бях видяла.
6 Другото “да” беше, че бях видяла Св. Мария до Иисус и се усмихваше.
7 Гледах иконата Му.
8 Иисус беше шокиран!
9 Св. Мария.
10 Попитах нещо Светата ни Майка. Бел. ред.: преводът на този пасаж на гръцки е: "Домът Ми се нуждае от теб - вратите Му са широко отворени за теб, дете Мое, най-рано след второто събитие.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message