DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Имай Го Пръв - Отплащай Се На Злото С Обич

31 януари 1988

Васула, и Двамата сме близо до теб,

(Седях, както преди, на канапето, когато усетих дрехата на Иисус да докосва дясната ми ръка. Постави ръката Си на рамото ми. Отново усетих много живо Присъствието Му. Станах, за да пиша и усетих Св. Мария да седи до мен.)

клетвата, която желая от теб, е вярност; бъди вярна на Иисус, имай Го Пръв; бъди готова да изпълняваш Волята Му;

Св. Мария, изглежда все още не осъзнавам. Зная, че не осъзнавам напълно всичко това…

дете Мое, Бог е забулил очите ти; приеми начина, по който работи в теб; довери Му се;

Васула, очаквам те в Църквата Си;1 всички, които ще влезнат в Дома Ми, ще ги благословя; да, ще благословя всички онези, които ще дойдат при Мен;

Васула, не се обезсърчавай, когато дойдат изпитания; продължи да се молиш; ела при Мен, благослави онези, които ще те преследват; моли се за своите угнетители, отплащай се на злото с обич; накрая Неопетненото Ми Сърце ще надделее;

във Фатима направих грандиозно Чудо, за да повярват всички, наричате го “Чудо на Слънцето”; знаеш ли, цвете, че Бог позволи на духа ти да влезне в Него? ти влезе в Неговата Обител; Васула, колко малко осъзнаваш благоволението, което Бог ти е дал!

Да, Св. Мария, не успявам никога да осъзная напълно, но ако това е Божията Воля, приемам нещата такива, каквито са.

да, никога не търси защо, приемай благодатно всичко, което Бог ти дава; покорявай се на Божиите искания с благоволение; като държи забулени очите ти, предпазва душата ти да се възнесе от всички благодати, които излива върху теб; беше ти позволено да влезнеш в Неговото Пресвято Място, където милиони серафими обграждат Престола Му, боготворейки Го безспир; само на най-Светите Му Ангели е позволено да влязат в Божията Свята Обител; сега знаеш, дъще, голямото благоволение, което ти е дал;

Св. Мария, прости ми, че не го осъзнах достатъчно.

ще се застъпвам за теб;

Благодаря Ти, Свята Майко, че ми помогна.

Иисус е тук;

Васула, ще присъствам и Аз;2 ще благословя всички, които ще дойдат;

ела, сега, чувствай Ме, зарадвай Ме, усмихни Ми се; говори и Ми позволи да чуя думите ти; Васула, търси Ме близо до Моята Майка, твоята Свята Майка; заедно сме; обичам те;


1 В Торино.
2 Иисус ме накара да разбера, в Торино. B Дома на Св. Мария.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message