DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Свята Означава Да Си Като Мен

13 декември 1986

дъще, да не би да чувстваш, че съм ти поставил клопка? обичам те, любима, не се страхувай от Мен; изглеждаш, сякаш се страхуваш, че съм ти поставил клопка!

(Вярно е, бях го споменала на приятели това и бях използвала думата “клопка”.)

зная, пожелах да Ме обикнеш;

Сърдит ли си?

не, не съм;

Мога ли да бъда пряма?

бъди;

Пожела ли да Те обикна?

пожелах го;

Постигна ли целта Си?

постигнах я;

Покори ме и ме очарова!

щастлива ли си така?

Много съм щастлива! Бих желала да не съм толкова непохватна!

учиш се; храни се от Мен, бъди благословена;

Възможно ли е и аз да Те благословям?

да;

Тогава имай благословиите ми, Иисус Христос!

обичам те; отгледах те, за да бъдеш Моята вестителка; пожелах да Ме обикнеш; тъй като ще бъдеш Моята вестителка, желая да си свята, както и Аз съм Свят и искам с готовност да Ме следваш и да работиш за Мен, не се страхувай да бъдеш свята; защо това толкова те плаши?

Сърдит ли си?

не, не съм сърдит; свята означава да си чиста и да живееш в Мен; свята означава да Ме следваш, обичайки Ме; свята означава да си като Мен; ще те науча да бъдеш свята, ако го желаеш;

Бих желала да правя, каквото Ти искаш, след като Те обичам.

тогава ще те науча, дъще; остани при Мен и ще се научиш; довери Ми се, имай вяра в Мен; вярвай Ми, когато ти казвам, че съм щастлив да те имам при Мен; ще се научиш, върви в мир и помни, чувствай се обичана от Мен;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message