DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Готова Ли Си Да Станеш Свята?

11 декември 1986

дъще, готова ли си да станеш свята? не се страхувай;

(Иисус отново се връща на същата тема от предишното послание.)

Какво точно означава да съм свята?

да си свята означава да си чиста и изцяло предана на Мен; свята означава да работиш с обич за Мен; свята означава да Ме обичаш и да оставаш при Мен; свята означава да се покоряваш на Закона; свята означава да си като Мен;

Може ли някой да бъде свят само в сърцето?

да!

Сърцето по-важно ли е от светите дрехи?

да, важното е сърцето; остани при Мен, остани при Мен;1 не си при Мен така, както желая! чувствам, че Ме избягваш;

(Иисус не беше доволен…)

Свят съм, затова искам да си свята;

Действително искам да бъда по-близо до Теб!

искрено ли го искаш? търсиш ли Ме наистина?

Не ме изоставяй!

Аз няма да те изоставя!

Никога?

никога! дъще, не се страхувай; да не би да се страхуваш, че дрехата2 ще ти причини скърби? хайде, кажи го!

(Събрах цялата си смелост.)

Hаистина не искам да облека монашески дрехи, обичам Те и така, както съм…

най-сетне имаше смелостта да го кажеш, дъще! доволен съм от теб за това, че беше искрена! Аз, Бог, те обичам; осъзнаваш, че щеше да Ме излъжеш в Лицето, ако беше казала обратното;

(Усетих колко доволен е Бог, но трябва да е опечален от резултата.)

не съм опечален! чуй Ме; желая да си свята в сърцето, а не в дрехата;

Какво означава разделена? Няма ли да съм разделена, ако не нося дрехите?

разделена отвежда отново към това, което ти обясних, не е необходимо човек да носи свети дрехи, за да е свят; каква стойност имат светите дрехи, когато сърцето не е свято? прилича на сол загубила вкуса си; ще те науча да си по-близо до Мен; ще те доведа по-близо до Мен; чувствай се обичана от Мен, не се страхувай от Мен, Аз съм Мир. Аз, Иисус, те напътствам, водя те; моли се повече и работи с Мен по този начин; увеличи вярата си в Мен; изпитвай нужда от Мен; бъди бдителна, защото времето наближава;


1 “Остани при Мен” означава, че не бях съсредоточена в Него.
2 Монашеска дреха.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message