DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Души Подвластни На Сатаната

5 август 1987

Иисус?

Eгò ѝме;1

Благодаря Ти за тази благодат. Bъпреки че зная, че е предназначена да нахрани и други, тя е с мен.

ще бъдем заедно ти и Аз за безкрайни часове; Васула, не казах ли, че мъдрият няма да разбере това, което идва от Духа? философията не може да се сравнява с духовността, никога; това е една от основните причини, поради която всички властимащи и назоваващи себе си мъдри, ще ти се подиграват, ще те презират, ще те потискат, подробно ще те изследват; затова бъди подготвена, любима, за вълците, които безмилостно ще те преследват; не се страхувай, ще бъда близо до теб;

(Въздъхнах.)

всичко, Васула, е само една преходна сянка; не се обезсърчавай; ще бъда до теб;

(Тогава си спомних колко лишена се чувствам в изгнанието, и колко то не ми харесва. Това, което в миналия ми живот беше развлекателно, сега е болка и не мога да се радвам вече на тези неща, не мога да ги търпя… Не съответствам.)

зная, опри се на Мен;

(Чувствах се отчаяна.)

Васула, Васула, не, не можеш вече да се наслаждаваш на тези земни грижи, както преди, защото тази е волята Ми; не искам да ги търпиш тези неща;

Иисус?

Аз съм; погледни Ръцете Ми; виж, Васула, кървят; Васула, съживи Църквата Ми; чуй Ме, видя ли всичката тази кръв да се стича по ръцете Ми? страдам;

Господи, защо ми предизвикваш такава болка, показвайки ми го всичко това?

(Видението беше толкова живо, че си помислих, че Кръвта Му ще капне върху тетрадката.)

за да ти дам да разбереш как страдам, любима, гледайки толкова много души подвластни на Сатаната; позволи Ми да те използвам до края;

Обичам Те.

бъди с Мен; “нас”, ще ти го напомням винаги; ние;2 обичай Ме;


1 На гръцки “Аз съм.”
2 Изричайки “ние”, показваше ми с показалеца Си, както говори учител.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message