DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Духовно Единство

10 декември 2001

o, Господи, изправи ме,
когато силно се плаша да не би да се лъжа;
покажи ми, че вървя в Твоето Присъствие,

 в ярката Ти Светлина;
нека чуя пърхането на крилете на Твоите ангели
и лирата на светиите;
не, не желая да ме занимават големите работи
или чудесата или емблемите на този свят;
всички тези неща не ме интересуват;
за мен е достатъчно да Ти служа, Господи мой;
да служа в Дома Ти и да ми бъде позволено
да се разхождам в Твоите Дворове,
и да вдъхвам мириса на дрехите Ти,
което се предоставя на всяка душа;
да гледам Ръцете и Пръстите Ти капещи чисто миро,
когато се готвиш да помажеш една душа,
и удоволствието, с което го правиш;
Добрината Ти към нас е безмерна
и в благодат ни издигаш, за да видим Твоята Слава;

Васула Моя, осланяй се на Мен; Аз съм повече от пазач на душата ти; носи Евхаристията Ми1 в сърцето си и Ме ароматизирай и ти на свой ред!

Аз съм авторът на това велико дело; подслади Сърцето Ми, тъй като съм изпълнен с тъга и разочарование; евангелизирай и говори и кажи словата, които ти дадох; украси Църквата Ми и изпълни сърцата и ума на децата Ми с всичко, което Съм Аз; заличи страха си за това да не би да се лъжеш; не се лъжеш; Аз съм твоят Баща2 и се грижа за теб; може би, дъще, трябва да идваш по-често при Мен и да пишеш? ще ти достави ли удоволствие това? (…) о, не, ще ти намеря време;

А Ти? Ти искаш ли го това, Господи мой? Ще приема отговора Ти.

дъще; пред Мен имам още много празни страници, които трябва да бъдат запълнени, като ги помажа с Моята благородна тема;

делото Ми е като ръкоделие; проектирах всички детайли върху материала, поради тази причина трябваше да намеря бяло парче платно, върху което да начертая с Ръката Си декоративния мотив от рози, които имах наум; избродирах те със златна нишка, оживявайки розите, за да разпръснат наоколо сладкото си ухание, ароматизирайки целия космос;

ти си също като звучна книга; там също, остават няколко страници да бъдат попълнени; ти си делото на Ръцете Ми и трябва да завърша делото Ми; чувала ли си? “усърдието за Дома Ми Ме поглъща”?3

Да, Господи мой, прочетох го в Словото Ти…

Аз съм Пазачът на Моя Дом и на Моето семейство; измъчвам се да гледам Дома Ми разкъсван; не прочете ли: “от голяма ленивост засяда покривът на къщата и от безделието на ръцете прокапва къщата”?4 Домът Ми е занемарен; всеки дом бива плащан от някого; Аз купих Моя Дом със Собствената Ми Кръв; защо никой не се вслуша в умолението Ми, когато се молих на Отеца да бъдете едно? днес, ако бяхте отговорили на зова Ми, проявявайки покорство, щяхте да си поделяте една Чаша около един олтар;

aх, Господи, но колцина наистина вярват,
че ми говориш, казвайки ни,
че най-голямото Ти желание е единството?
eдинство и споделяне на една Чаша
събрани всички около един Олтар?

те трябва да отворят сърцето си и тогава ще повярват…

о, Христос, колко повече Скъпоценното Ти Тяло
трябва да бъде пробождано
и пронизвано и разкъсвано,
преди да осъзнаем, че може да сме разделили Тялото Ти като инструменти на самия “разделител”;
направихме го неволно и безразсъдно;
помогни ни да намерим и да предпазим този остатък, така свещен, наречен Твоя Църква; помогни ни да го съберем отново;

ако църквите са в състояние да превъзмогнат отрицателните препятствия, които им пречат да се обединят, препятствия, които според Писанията са против осъществяването на единството във вяра, обич и взаимно почитание, ще остана верен на обещанието Си да предоставя време на мир в целия свят; този мир ще привлече всяко същество в Мистичното Ми Тяло, изпълнявайки Словата Ми дадени на всички вас в молитвата Ми към Бога Отец, когато умолявах:

“да бъдат едно в Нас, както Ти, Отче, си в Мен и Аз в Теб, за да повярва светът, че Ти беше, който Ме изпрати;”5 тази гореща молба произнесена от божествените Ми Устни продължава още да отеква всяка секунда от небето; напевните Ми Слова означаваха, че цялото сътворение трябва да бъде повлияно за духовно единство, а не единство чрез подписан договор; за да се изпълнят Словата Ми, църквите трябва първо да потърсят смирение и обич, благодати, които могат да бъдат придобити чрез Светия Дух и с голямо покаяние;

не се изненадвайте на Моите начинания; призованият по благодат става едно с Триединния Бог и вече не е сам, защото Ние живеем в него; ние го обитаваме; правейки в него Наша обител, той е Наше притежание и Ние сме негово притежание; и ето как те призовахме, дъще, за Нашата възхвала и за Нашата почит, да Ни служиш, не час или два, а по-скоро да бъдеш с Нас цял ден без почивка и да бъдеш в постоянно търсене на благополучието на Моята Църква; нека усилията ти да донесат мир и Църквата да се възползва от всичките Ми слова и по този начин да се напълни отново с благословиите Ми;

нека напредваш в божествената Ми обич, дъще, и целувката Ми за теб да освежи тялото и душата ти; не се озадачавай, нито се вълнувай отново, когато потисниците ти те преследват, бъди като лилия, свободна от грижи; нека бащинската Ми целувка да утеши сърцето ти и да облекчи неволите ти и всички объркани мисли, които не идват от Мен;

приеми с радост всички Мoи утешителни слова и проумей колко тясно6 съм до теб…


1 Тук, Христос има предвид Себе Си.
2 (Ис. 9:5.) Иисус пожела да се назове “Отец”, както Му се харесваше да го прави и в други случаи. Поради тази причина бях несправедливо обвинена, че бъркам лицата на Троицата…
6 Близо.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message