DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Равенство Към Обичта Ми

21 юни 1999

1дъще Моя, за да изясня някои от нещата, които казах и да развия душата ти в дълбините на Мъдростта и на знанието за Мен, изглежда, че се повтарям понякога, но това е един начин да назидавам душата ти, така че благо да напредне в свещеност;

след като даде на Мен, своя Бог, необходимото пространство (в теб), изливам в теб количества от Благодатите Си в полза на Църквата; нищо от това, което написах, няма да е напразно; всъщност Църквата ще задоволи нуждите си; отгледах те с царско разточителство, не, не те отгледах за това, че те намерих достойна, а те призовах чрез безплатния дар на Благодатта Си и давам тези Благодати според Справедливостта Си; никой не е достатъчно невинен и достоен да получи от Мен такива царски дарения;

никога не се уморявай да изучаваш страниците на всички тетрадки, които попълних, защото са пълни със знанието и сладостта на Сърцето Ми, разбулват Красотата Ми, изтъквайки я в душата ти… блестях в теб, блестях със сияйна светлина в теб, за да те събудя, така че да оставиш зад себе си2 всички светски тривиалности; извърших чудеса в теб, за да Ми пееш поетично; за да разширя Царството Си в теб, излях Себе Си в теб, издигайки душата ти в духовно ликуване, така че да чуя от избраницата Си Любвеобилната Ми Песен; и по този начин всичко, което получи с Божествена стойност, се връща при Мен, Автора на Чудесата;

ах, Васула, докато издигам душите чрез Благодат по този тайнствен начин и те виждат това, което око никога не е виждало и чуват това, които ухо никога не е чувало и научават неща вън от човешкото възприятие, съмм прославян в Славата Си; и докато напредвам в нищожността ти, радвайки се на всяка Своя стъпка, се приближавам до целта Си, да доведа душата ти до Моето искане, и това е: равенство към Обичта Ми;

на земята никой не може никога да стигне тази височина на Обичта Ми; ще кажеш: “тогава защо моят Бог, който превъзхожда величието и пълнотата, иска от мен нещо, което не мога да изпълня?” искам само това, което вече Ми принадлежи;3

изпратих ти Светия Си Дух да обитава в теб и да ти разкрие Обичта Ни, преобразявайки душата ти да Ни желае, за да може да заяви с радост: “притежавам Бога, и Той ме притежава!” Васула Моя, човек трябва да получи тази неоценима благодат, да произнесе тези думи, думи казани толкова сладко, подбудени от Духа на Обичта, на когото ти позволи да обитава в теб;

не си ли чувала, че Словото на Бога е нещо живо и дейно: реже като всеки двуостър нож, но по-фино: плъзга се през мястото, където душата е разделена от духа;4 затова, дъще, обичай Ме толкова, колкото Аз те обичам и колкото по-съвършено можеш, с обичта, която Светият Ми Дух така благосклонно вля в теб, ще Ми върнеш само това, което вече Ми принадлежи;

в началото5 бях те помолил да Ме обичаш, и ти Ми отговори: “обичам Те…” и в усмивките Си, казах: “обичай Ме повече…”; сега, Светият Ми Дух те разви да Ме опознаеш и да Ме обикнеш, довеждайки те при Мен, както невестата е водена при жениха й и се извършва вечен съюз; по същия този начин, но още по-неизразимо, Светият Дух те доведе във вечен съюз на обич с Нас и в Нас, Триединния Бог;

Ти си Великият Бог,
Всемогъщият, вдъхващият благоговение Бог,
Ти си необяснимото Великолепие
надвишаващо всички великолепия на Ангелите Ти взети заедно;

Ти, който изпълваш всички неща, без да се ограничаваш в тях,
нито в пределите им, нито в самото им същество;

докато пиша, ръката ми трепери пред Божественото Ти Величество;
как да си представя и до днес днешен, Господи, с малкия си ум,
че Самият Изумителен Творец на чудесата, 
общува всекидневно и приятелски с мен
и разговаря с мен по този възхитителен начин?
Как искаш, о, Господи, напълно да проумея в окаяностто си,
че Ти, Невижданият Бог,
Този, който обхваща всички същества,
ми говори с такава сладост и нежност?
Кой ум е способен да възприеме това чудо?

Ти ме благослови с елея на Името Си,
за да спасиш мен и други чрез Любвеобилния Си Химн;

Ти ме благослови с тройна Възкресителна Целувка
и направи от мен близка съдружница за Спасителния Си План;
може ли някой да дойде и да ми каже:
“Мога да измеря великолепието на Бога
и Неговото неизразимо величие"?
Никой не може да го каже това,
защото моят Господ и моят Бог е неизчерпаем Кладенец
на скрити и непознати Съкровища.

наистина Съм… Ние6 те повикахме да почиваш в Обятията Ни като дете в обятията на майка си, беше призована като дете, по благодат, да си споделиш Спасителния Ни План, вие всички сте призовани да станете богове чрез участие и да влезнете в Триединния живот, за да управлявате с Нас; наистина, Аз съм Суверенът на душата ви, о, но и толкова задушевен Приятел, който може да ви привлече в обожествяването;

независимо от учудващата ти нищета, в този момент, докато съм с теб по този начин, и ти, докато си с Мен по този начин, обгърната в свято съзерцание, дори най-тържествените празненства дадени в Моя чест, не са така прелестни и приятни за Мен, както тези мигове на съзерцанието ти; когато Божественото Ми Присъствие е с теб, се радвам в присъствието на тази, която направих да стане кост от Костта Ми, плът от Плътта Ми; Аз, със Собствената Си Ръка, издигнах светилище, как тогава да не се радвам на Собственото Си добро Дело?

Всеблаги Любовнико на човечеството,
звучиш отново като музика в ушите ми;

Боже на неизменната Вярност,
Ти, когото вълнуват създания като мен,
която съм покрита цялата с кора от ръжда,
не се колебаеш да извикаш в небето,
преди някой да се помръдне:

"тя е оневинена!"

Как е възможно тогава да не се топя
от обич в Присъствието Ти?
И да не викам на всеки кръстопът,
тичайки с вдигнати ръце:

“Създателят ми е Литургията ми!”

прояви Милостта Си от най-ранни времена;
Ти си Творецът ми,
изключително Красив и Благ;

Милостта Ти, Господи мой, е толкова голяма, че дори най-умният елит в Църквата ще изглежда безумен, ако се опита да я обясни;

ела, любима, влез в радостта на своя Господ;

ти чу Посланията на спасението ви (дадени на теб), давайки ти в същото време разнообразие от дарове на Благодатта Си; със Силата на Светия Дух приложи всичко, което ти дадох и не се обезсърчавай, защото Аз съм с теб;

напомням ти, малко зърно, че се бориш в същата битка, в която се бориха всички Мoи Пророци; бури може да връхлетяват върху теб, наводнения може да се вдигат да те удавят, но нищо от това няма да те победи, защото съм с теб и се грижа добре за теб, за да крепя слабостта ти;

осланяй се на Мен и не се отчайвай от положението в Църквата; еклезия ще се възроди!

намирам се пред теб;


1 Говори Отецът.
2 Разбрах същевременно “да изпразниш себе си”.
3 С други думи, след като предадем волята си на Бога, Той ни изпълва със Светия Си Дух на Обичта, за да обичаме. Тази обич, в каквато и да е степен, принадлежи на Бога, тъй като Той я е дал.
5 По време на първите общувания, през 1985 г.
6 Святата Троица.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message