DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аминът Е На Път Да Пречисти С Поглъщащ Огън Всяка Раса

18 февруари 1997

Псалм мой и Химн мой,
Амин мой,
Братю мой, Сестро моя и Приятелю,
Баща мой и Майко,
Сладко мое Ухание и тамян мой,
Слънчев мой Лъч и Светлина моя,
Брилянтен и неугасващ мой Пламък,
безспирно мое Пиршество,
Безопасност моя и Скала на силата ми,
Растеж мой и Богатство мое,
Портал мой на Вечността,

какво Те кара да скачаш от радост
при вида на тази прашинка, която минава покрай Теб?

абсолютната й нищожност кара Сърцето Ми да подскача c такава радост, че привличам вниманието на Моите ангели, които Ме заобикалят;

Ти и само Ти си моята Чаша…

на човек толкова слаб, какво няма да дам… какво няма да направя… нека пробегът ти по света с Мен да бъде благословен, защото ще спаси много души;

нека дори планините и хълмовете да се поклонят ниско, чувайки Песента Ми на мир дадена на народа Ми; напомни им, че ще защитя най-бедните;1 кажи им, че в дните ви добродетелта ще започне да процъфтява и че скоро всеобщ мир ще покрие сътворението Ми, защото империята Ми ще се разпростре от море до море; и Звярът ще се спотаи пред Моето Присъствие, а враговете ти, които са Мои врагове, ще се повлекат в праха, Аминът е на път да пречисти с поглъщащ огън всяка раса, тъй като ненавиждам практиките на отстъпниците; небесата работят сега, затова носи Ме като богата дреха, за да известяваш в нашето пътуване словата на Амин; следвай Ме в дирите Ми, напоени с Кръвта Ми;

обичам те, дете, обърни се и Ме погледни, след това Ми кажи, че и ти Ме обичаш; с Мен обичта не свършва, Обичта Ми е вечна и сигурна; затова, опитай се да Ми подражаваш; изпълни се с Обичта Ми;

Аз, Иисус, те благославям;


1 Бедните в духа.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message