DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Не Забеляза Ли Победите Ми?

3 април 1997

Господи на Мира, бди над душата ми
и бъди закрилата ми срещу вълците,
които ме преследват за това,
че провъзгласявам всички Твои чудотворения
и известявам  обичта си към Дома Ти.
Освободи нозете ми от мрежите и примките им;
обърни се към мен; виждаш ли как се размножават вълците? 

Виждаш ли насилието им?
Със силни викове ме изобличават,
разкъсвайки ме на парчета пред Очите Ти;
изнамират лъжеобвинения,
устите им широко се отварят, за да ме обвинят.

не се безпокой за тях, Аз съм с теб; давам ти Мира и Обичта Си;

издигни, дете Мое, дете на Сърцето Ми, духа си в Моя и не падай; не забеляза ли победите Ми?1 славата Ми сияе вътре и вън от тези Послания; остани Ми предана, в молитва, и се заличавай, така че да бъда виждан, където и да ходиш;2 по този начин ще можем да напреднем, ти, с Моя кръст в едната ръка, а в другата Словото Ми като свой светилник, докато Аз, твоят Цар, ще вървя величествено до теб, победоносно, натрупвайки славно триумфите Си във вярността ти, и славният Ми скиптър в Ръката Ми ще продължи да направлява стъпките ти там, където трябва да стъпят и където желая да отидеш в Името Ми;

ще слезнем сега още повече, за да срещнем онези, които са в мерзките дълбини на греха, за да ги научим на прошка, благост, милост, обич, вяра, надежда, и ще се наведа от висините на Славата Си, към умиращите,3 но толкова обичани от Мен… за да ги излекувам, да ги утешa и да им кажa колко ценни са за Мен; един ден всичко ще изчезне и ще се износи като дреха, но Обичта Ми към тях ще бъде неизменна…

облегни се сега, прескъпа Моя, към Свещеното Ми Сърце, така че всеки сърдечен пулс, който чуеш, да помазва душата ти като пресен елей, обновявайки и освежавайки те; и сведена към Царското Ми Сърце ще пиеш от потока Му жива вода, която ще се превърне в теб в извор изливащ се към вечен живот; бъди постоянна в сърцето, защото съм Спасението ти;

благославям те в Триединната  Си Святост;


1 Асамблеите, по-многобройни отвсякога по време на срещите ми за молитва.
2 Това е символично, но и буквално, когато Христос се явява върху лицето ми, заличавайки ме напълно.
3 Духовно.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message