DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Pilgrimsresor & retreater »

Rapport från Pilgrimage Maranatha Medjugorje 1-8/10 2016.

Bild 1. Maranatha Medjugorje 1-8/10 2016.

Drygt 200 pilgrimer, varav 11 präster representerande katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkor, samlades i Medjugorje för en gemensam vecka i bön, fasta och mässfirande. Temat för veckan var ”Healing of the Heart of Humanity and Men”. Arrangör av resan var organisationen Maranatha-Medjugorje under ledning av Mgr André-Joseph Leonard, ärkebiskop emeritus från Belgien och grundare av Maranatha Conversion, samt Sabrina Covic Radojicic, co-founder av samma organisation. Sant Liv i Gud var inbjudna att delta på pilgrimsresan och Vassula Rydén var en av föredragshållarna. Då de flesta av deltagarna var från Frankrike eller fransktalande länder tillägnades veckan åt den mördade prästen och martyren Jaques Hamel. Ett foto av honom fanns med hela tiden var vi än åkte under veckan.


Bild 2. Den franske prästen Jacques Hamel fanns med oss under hela veckan.

Under dag 1, lördag, anslöt samtliga 220 deltagare (varav två från Sverige) från tre olika flygplatser; Split, Dubrovnik samt Sarajevo. Inkvarteringen skedde på tre olika hotell i Medjugorje, de flesta på Hotel Galaxy. Middag serverades på respektive hotell under kvällen och en kortare promenad ner till kyrkan St James hanns med innan det var sängdags.

Bild 3. St James med Mariastatyn i förgrunden.

Dag 2, söndag, inledde jag personligen tidigt i ottan med att vandra bort till Apparition Hill och Mirjana Soldos Maria-uppenbarelse som sker den 2:a i varje månad. En mycket stor mängd människor hade samlats, trots att jag var där närmare två timmar innan, och jag såg själv inte mycket av Mirjana och vad som hände runt apparitionen. Detta var dock ingen officiell punkt i programmet på pilgrimsresan utan den första punkten var bussresa och samling i konferenscentret Etno Selo i utkanten av Medjugorje. Sabrina hälsade oss, en dryg timme försenade p g a trafikstockning, välkomna och gav en allmän information om den vecka vi hade framför oss. Därefter ett föredrag av biskop Leonard följt av Vassula om budskapen i Sant Liv i Gud och dess uppkomst. Detta med anledning av att gruppen bestod av en hel del personer som inte var bekanta med dessa budskap sedan tidigare.


Bild 4. Vassula talar på konferenscentret Etno Selo.

En av de deltagande guiderna från Mostar gav en kort sammanfattning av historien kring Mariauppenbarelserna i Medjugorje på ett mycket informativ och engagerande sätt.  Efter lunch transport till Hotel Galaxy och rosenkrans, mässa och bikt för de som hade behov av det. Kvällen avslutades med middag på respektive hotell.

Dag 3, måndag, åkte vi med bussarna till Mount Podbro, eller Apparition Hill, för en mindre bergsklättring upp till Mariastatyn där de första uppenbarelserna ägde rum för visionärerna i slutet av juni 1981. Maria har även i ett av budskapen lovat att ett permanent och oförstörbart ”tecken” skall uppträda på denna plats. Detta så att alla i hela världen skall förstå att Maria faktiskt uppenbarat sig här i Medjugorje. Vad det är för tecken och tidpunkten för detta vet endast visionärerna. Ett besök gjorde vi på nervägen från berget också vid det s k ”Blå Korset” där Mirjana Soldo har sina månatliga uppenbarelser.

Bild 5. Mariastatyn uppe på Mount Podbro.

Efter denna bergsklättring åkte vi med bussarna till franciskanerklostret Siroki Brijeg, grundat av Fr Joso Zovko, för lunch. I den stora konferenshallen vid utbildningscentret fick vi sedan höra ett föredrag om just denne Fr Joso som var ansvarig församlingspräst och stort stöd till den unga visionärerna i början på uppenbarelserna 1981. Han blev ett par veckor senare åtalad och fängslad av de kommunistiska myndigheterna samt dömd till 3,5 års straffarbete. Han blev dock frigiven efter knappt två år men därefter placerad i en annan församling. Även Vassulas höll ett föredrag under denna eftermiddag, bl a om vikten av ”unceasing prayer”, oavbruten bön, något som SLIG-budskapen har gemensamt med Marias budskap till visionärerna i Medjugorje.

Bild 6. Vassula talar i konferenshallen i Siroki Brijeg.

Efter dessa föredrag hölls mässa i den närliggande kyrkan Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Vid denna kyrka mötte ett 30-tal franciskanerpräster martyrdöden under andra världskriget. Mer information om klostret och kyrkan finns här.

Bild 7. Fr Leonard leder mässa i Siroki Brijeg.

Dag 4, tisdag, åkte vi till Mostar direkt efter frukost. Resvägen från Medjugorje gick ner i den svindlande dalgången utefter Neretvafloden och naturscenerierna var fantastiska. Framme i Mostar mässa i The Chuch of St Peter and Paul med dess 107 meter höga torn. Kyrkan blev helt förstörd under kriget 1992 men återuppbyggd år 2000. På mässan följde ett föredrag av en representant för Dova International Charities om stöd till kristna förföljda runt om i världen. Föredraget hade rubriken ”Why we shouldn’t be afraid of persecutions”. Efter lunch ett besök i en av staden moskéer och ett kort föredrag av en iman.

Bild 8. Interreligiöst möte mellan Fr Leonard och imanen för det kloster vi besökte i Mostar.

På det följde tid för eget strövtåg i den vackra staden och en promenad över den berömda bron samt shopping i gamla stan i Mostar. Dagen avslutades med klarinettskonsert med recitation,  rosenkrans och tillbedjan på Galaxy följt av middag på respektive hotell.

Bild 9. Den berömda bron Stari Most i Mostar som förstördes under kriget 1993.

Dag 5, onsdag, var dagen för den långa bergsbestigningen av Mount Krizevac. På vägen upp bön vid respektive station på Korsvägen vilket gjorde att hela klättringen tog mellan 1,5-2 timmar för de flesta. Den totala stigningen var ca 200 meter. Uppe på berget står ett 6 meter högt kors som restes 1933 till 1900-års minnet av Jesus korsfästelse av byborna i Medjugorje.

Bild 10. Det sex meter höga korset på Mount Krizevac.

Efter lunch en utflykt till ett sufiskt kloster, Blagaj, en resa som jag själv inte deltog på p g a flimmerkänning i hjärtat. Jag valde då att vila på hotellrummet. På kvällen rosenkrans samt mässa vid Rotundan bakom St James kyrkan i hjärtat av Medjugorje.

Dag 6, torsdag, en heldag på Etno Celo konferenscenter med ett antal föredrag av bl a biskop Leonard samt Vassula. Hennes föredrag kretsade mest runt budskapet från den 31/5 2003 och om Den Helige Ande som källan till all kunskap, all visdom. Terry Colafrancesco, grundare Caritas of Birmingham i USA, gav oss en grundlig genomgång av Marias budskap i Medjugorje och dess betydelse för vår värld. Han berättade bl a om de s k ”secrets” som de flesta är så intresserade av. Tre av visionärerna har nio secrets och tre har alla tio. En av dessa hemligheter, nummer tre, har offentliggjorts och det handlar om det permanenta och oförstörbara tecken som Maria vill ge mänskligheten på Mount Podbro. Maria har också i budskapen uppmanat oss att läsa ur dessa varje dag och att de är ett uppfyllande av och en fortsättning på budskapen i Fatima 1917. Mer om denna organisation finns att läsa på Caritas of Birmingham som också driver websidan medjugorje.com.

Bild 11. Terry Colafrancesco i talarstolen.

Detta föredrag följdes av en information om ett nystartat projekt i Nasaret under namnet ”In the footsteps of Mary in Holy Land”. Mer om detta projekt finns att läsa på Centre International Marie de Nazareth. På kvällen rosenkrans, mässa och tillbedjan i St James samt middag på respektive hotell.

Bild 12. Projektet In the footsteps of Mary in Holy Land får en djupare förklaring på Etno Selo.

Dag 7, fredag, gjorde vi den 15 mil långa resan till Sarajevo. En resa som tog cirka 3 timmar genom den väldigt vackra Neretvadalgången via Mostar. Framme i Sarajevo möttes vi av +7 grader och ösregn vilket gjorde att den planerade guidade turen genom gamla stan i Sarajevo fick ställas in. Vi var dock några i gruppen som gjorde en egen avstickare till den berömda bron Latin Bridge där ”skotten i Sarajevo” avlossades som visade sig skulle bli inledningen till 1:a världskriget 1914.

Bild 13. Latin Bridge i Sarajevo vid vilken "skotten i Sarajevo" avlossades 1914 strax intill brofästet till höger i bild.

Innan dessa fick vi dock höra ett intressant föredrag av Bosnien Hercegovinas ärkebiskop och kardinal Vinko Puljic. Han berättade bl a om att han var den ende religiöse ledaren som stannade kvar i Sarajevo under den drygt 4 år långa belägringen av staden. Detta som stöd till de troende. Han hade hittat en hemlig väg ut ur staden nattetid vilket gjorde att han kunde besöka församlingsbor i andra delar av Bosnien under kriget. Vinko berättade vidare att antalet katoliker sjunkit från ca 900.000 före inbördeskriget 1992 till ca 400.000 idag. Han är även initiativtagare till Interreligious Council in Bosnia, ett forum för dialog och projektarbeten mellan kristna (katolska och ortodoxa), muslimer och judar. Ca 80% av Sarajevos befolkning är muslimer, 10% katoliker, 8% ortodoxa och 2% judar. Staden har därför av påve Franciskus kallats för Europas Jerusalem. Mer om den interreligiösa verksamheten på http://www.mrv.ba.

Bild 14. Kardinal Vinko Puljic talar i Sarajevo.

Efter Vinkos gripande föredrag fick vi höra en ung representant för Youth Center John Paul II berätta om deras verksamhet. Mer information om detta Youth Center kan hittas på http://www.papa.ba/en/information/location/the-youth-centar-john-paul-ii-sarajevo. Rosenkrans och mässa firade vi sedan i den vackra katedralen i Sarajevo.

Bild 15. Fr Leonard leder mässa i Sarajevo.

Efter hemkomst åt vi alla en sen middag på Hotel Galaxy, denna sista gemensamma kväll i Medjugorje. Efter middagen gick jag på egen hand till Blå Korset vid Mount Podbro en sista gång för en stunds meditation i ensamhet, tystnad och stillhet. Endast ett fåtal personer fanns då vid denna sena timme vid korset.

Dag 8, lördag, var hemresedag för de flesta från Spit, Dubrovnik eller Sarajevos flygplatser. Vissa valde dock att stanna ett par dagar till och några åkte buss till Belgien. Sammanfattningsvis var pilgrimsresan en stor upplevelse för mig och att få besöka Medjugorje för första gången. En plats jag läst så mycket om samt sett så många bilder och filmer ifrån. Min övertygelse att Jungfru Maria faktiskt har uppenbarats sig, och fortfarande gör, i Medjugorje har om möjligt stärkts än mer efter denna pilgrimsresa. Utflykterna till bl a Mostar och Sarajevo var också av stort intresse och att vi då samtidigt fick en möjlighet att från bussfönstret uppleva den väldigt vackra naturen i Bosnia Hercegovina. Avslutningsvis ett stort tack till eldsjälen Sabrina som varit huvudansvarig för denna pilgrimsresa och som verkar ha en outtröttlig energi, stor simultankapacitet och ett aldrig sinande engagemang.

Bild 16. Sabrina översätter, denna gång från kroatiska till engelska.

 
Spiritualitet
Böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
    TLIG pilgrimsresa till Moskva i september 2017
    Retreat Maranatha-Medjugorje 1-8/10 2016
    TLIG pilgrimsresa till Rom i oktober 2015
    TLIG-retreat i Loutraki, Grekland 5-10/5 2016
    Retreat i Anafora januari 2015.
    Retreat i Vadstena 2014
    Pilgrimsresa till Israel
    Evangelization Retreat in Rome 2010
    Mexico Retreat 2009
    Biblical Greece Pilgrimage 2009
    Påskfirande i Egypten April 2008
    Brazilian Retreat 2008
    Biblical Turkey Pilgrimage 2007
    Barcelona Retreat 2006
    Pilgrimsresan till Libanon, Syrien och Jordanien 2005
    Meteora Retreat 2004
    Egypt Pilgrimage 2002
    Holy Land Pilgrimage 2000
    Holy Land Pilgrimage 1998
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Min Helige Ande skall komma till er räddning
Det skall komma en andra Pingst

 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

20 augusti 2004
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message