DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Mission » Evangelisation » Hur man engagerar sig nu »

Hur man engagerar sig nu
Hjälpresurser för de som vill engagera sig
 
 
De 27 frågorna
Är du redo att bli ett vittne för budskapen Sant Liv i Gud? Dessa frågor är för dina förberedelser att bli ett vittne i ditt land eller område. Frågorna har utformats av Vassula genom inspiration av Herren.
 
 
De 27 svaren
Så, du har prövat att svara på frågorna på egen hand? Jämför här med Vassulas svar.
 
 
Bjud in ett vittne
Bjud in någon att vittna i ditt område.
 
 
Video om hur man organiserar ett vittnesmöte
Se denna video på ett bra arbetssätt, såsom det görs i Frankrike.
 
 
Hur kan mitt land bli bättre organiserat?
Skapa regionuppdelningar enligt USA-modellen för ett effektivare spridande av budskapen (endast engelska).

Vassulas kommande möten
Lista över Vassulas kommande offentliga händelser och möten
 

Vassulas möten världen över
Lista över alla tidigare möten
 

Rapporter från Vassulas möten
Utförliga rapporter från Vassulas möten genom åren.
 

Evangelisation
Ekon av Ekot...vittnesmöten och en uppmaning från Jesus att evangelisera
 

Gåvor och stöd
Välkommen att vara med och bidra med dina insatser och gåvor
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Jag måste lämna dig kvar på jorden så att du kan fullborda ditt uppdrag
Min Helige Ande är hörnstenen för att återuppbygga Min Kyrka

 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

17 februari 2014
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message