DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Enkelhet och fattigdom bedårar Mig
Kärleken lider

23 mars 1988

Jesus?

Jag är; Kärleken skall segra, Jag är Kärlek, ta emot Min Frid; var inte rädd, det är Jag, Jesus; vill du komma, Jag väntar; Jag skall leda dig dit, så som Jag också har lett andra till att älska Mig; älskade, Jag skall föra dig dit; be, Min Vassula; var medveten om djävulens snaror, för om inte Min skapelse ändrar sig eller omvänder sig...

Herre! hur kommer det sig att Du säger ”om” när Du många gånger säger att Du kommer att ändra oss och att Ditt Rike skall komma, jag förstår inte...

lyssna och förstå: Jag har gett er friheten att välja; Jag, Herren och Allhärskaren, Ljuset, stiger ned över dig, skapelse; Jag stiger ned i detta täta mörker med Mitt Hjärta i Min Hand och ger er Det, för att återlösa er och Lysa över er; Jag kommer för att tvätta bort era oräkneliga synder och överträdelser mot Mig, Jag kommer för att kalla er tillbaka till Mig; Jag kommer för att ena Min Kyrka, Jag kommer för att påminna er om till vem Jag, Herren, har gett Auktoriteten och Himmelrikets Nycklar; Jag kommer för att lära er alla att ära Min Moder och böja era knän för Henne, för Hon är krönt av Min Hand och är Himmelens Drottning;

skapelse! akta er för djävulen, för han fördubblar sina ansträngningar att snärja er och under tiden låtsas han som om han inte finns så att han kan handla utan att vara fruktad; O skapelse! han förbereder en stor förintelse över er, O, hur Jag ropar från Mitt Kors! skapelse, återvänd till Mig!

låt honom inte snärja er genom att förneka Mig! be, be för själarnas omvändelse, låt varje själ lära sig de böner som Jag har gett dig,1 låt dem lära sig dessa böner; Jag älskar er alla, Jag älskar er alla;

dotter, tröttna inte att komma till Mig och falla på knä och skriva; Jag är din Frälsare, din Make, som delar allt med dig; kom, trösta Mig, Jag är mycket trött;

O kom Herre!

(Jesus verkade så trött och ledsen, Hans breda axlar var lätt böjda. Jag känner likadant. Jag vill behaga Honom. Jag ber varje dag nu att Påven ska ta emot Hans vädjan. Förhoppningsvis kommer den Helige Fadern att ta emot Jesu budskap fredagen den 25:e.)

kommer du att minnas Min Närvaro, Vassula?

Ja, Herre Jesus, det ska jag.

oss, vi!

Ja – oss, vi, i evigheters evighet.

(Jesus är idag trött och ledsen.)

frid över dig, själ;

Vassula, Jag är trött, trött av att se hur kärlek och enkelhet saknas; vad är det för mening med ritualer och offer till Mig när kärlek saknas bland dem?

blomma, vilken glädje kan vara större än den som Mina barfota lärjungar gav Mig?2 när de bara hade en stav i handen för att leda Mina lamm! Jag älskar enkelhet, enkelhet och fattigdom bedårar Mig; Mina sanna lärjungar var barfota, men rika på andligt sätt;

Vassula, fatta mod; korsfäst är Jag, utsträckt på Mitt Kors av Mina egna; vi delar Mitt Kors, Jag och du, du och Jag; Kärleken lider ...


1 Dessa böner är: “St Bernards Memorare”, “ Bön till St Mikael”, och “Novena i förtröstan på Jesu Heliga Hjärta”. Jag ber dessa böner varje dag innan jag skriver. Ibland två gånger.4 maj 1988.)
2 Enkelhet och ödmjukhet, utan elakhet.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message