DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är levande och som levande kommer Jag att handla

4 may 1988

(Jag bad en del av den heliga Rosenkransen. Kanske gör jag inte det hela rätt, men jag försöker. Sedan ber jag de tre bönerna som Herren vill att vi ber. Jag tänker skriva ner dem så att alla kan lära dem.)

Jesus?

Jag är; ta emot Min Frid; det är Jag, Herren, var inte rädd;1

O Herre, vad kan jag göra mer?

(Jag vill göra Gud nöjd.)

tillbe Mig! Älska Mig! Mitt Heliga Kors i Medjugorje är Levande och står i lågor; Jag har välsignat detta område med Mina Nådegåvor genom Min Moder som är Förbundsarken för Mina Gudomliga Verk;2

(Gud har under de senaste dagarna gett mig en vision av ett väldigt Kors på ett berg. Detta Kors stod i lågor, men inte som om det tagit eld och brann, nej, som om elden kom ut ifrån Korset, formad som ett Kors. En lysande eld som inte förbränner.)

hör Mig; mycket snart skall Jag få de otroendes knän att böjas just på det berget, Mitt Heliga Kors är Levande med en Levande Låga;3

(Jag frågade Herren vad eld representerar här och Han sade till mig: "LIV".)

Vassula, Tiden är nära förestående, oerhört nära, O kom till Mig, Mina älskade! kom till Mig!4 Jag är Vägen, Sanningen och Livet; kom till Mig nu medan det ännu finns tid; medan gräset ännu är grönt och blommorna ännu blommar på träden; O kom!5 Jag älskar er överflödande!

Jag har alltid älskat er trots er syndfullhet och era onda gärningar; skapelse, varför kastar ni er så villigt för Satans fötter? skapelse, återvänd till Mig medan ännu Vårens vind blåser och det ännu är tid för er omvändelse,

o Vassula, tiden är nästan över,6det som måste komma är så oerhört nära er! detta Ord som är Levande, hur kunde människor tro att de kan begrava Mitt Ord?7 TRON har blivit förvrängd så att den liknar ett fult förkrympt odjur,8 det är så de får Den att se ut, allt det som är gudomligt och levande idag har blivit förvrängt på detta sätt, vilket får er att fly från Det och frukta Det; varför vill ni ha er Gud tyst och död?

Jag är levande och som levande kommer Jag att handla; de kyrkliga auktoriteterna kommer ständigt att förneka dig; Jag blev förnekad av fariséerna därför att de trodde sig inneha all makt och myndighet; de hade glömt att de inte kunde göra någonting utan att ta emot makten och auktoriteten från ovan; och nu glömmer dessa Kains söner fortfarande att de inte kan göra någonting om inte Jag ger dem makten och auktoriteten; Jag Är Auktoriteten, var, och kommer alltid att vara i all Evighet; nu, som det är, är dessa som förnekar Min Försyns Verk,9förblindade av sin fåfänga som fördunklar dem; de är samma slags blinda ledare som upprepar Misstaget; rena och polerade på utsidan men inuti fulla av förruttnelse och döda människors ben!

Jag önskar att ni omkring era höfter bär ett Bälte, givet av Mig, som står för: barnatro, som gläder Mig; ja, låt detta Bälte vara en symbol; Jag önskar att ni skall vara barfota; var som munkar; Jag önskar att ni skall bära Min Gamla Klädnad;

Vilken, Herre?

Min Klädnad är Enkel;10

Älskade Herre, de kunde tro att vi är en ny Sekt!

o Vassula! så lite du förstår! dotter, Jag skall upplysa dig och säga dig vad Jag menar med att bära Min Gamla Klädnad; Jag älskar dig för att du uppnått denna insikt idag; tvivla aldrig på Min Kärlek; kom ihåg Min Närvaro;

Ja Herre, tack Herre Jesus.

(Här är en av de böner som Jesus rekommenderar oss att bedja dagligen:11

Novena i Förtröstan på Jesu Heliga Hjärta

“O Herre Jesus Kristus
åt Ditt allra Heligaste Hjärta
anförtror jag denna bön...
(nämn här ditt böneämne)
Bara se på mig,
och gör vad Ditt Hjärta önskar...
låt Ditt Heliga Hjärta bestämma...
Jag räknar med Det,
jag förtröstar på Det,
jag kastar mig i Dess barmhärtighet...

Herre Jesus! Du kommer inte att svika mig.
Jesu Heliga Hjärta, jag litar på Dig.
Jesu Heliga Hjärta, jag tror på Din kärlek till mig.
Jesu Heliga Hjärta, må Ditt Rike komma.

O Jesu Heliga Hjärta,
jag har bett om många saker,
men jag bönfaller Dig om denna önskan.
Tag den och lägg den i Ditt Heliga Hjärta.
När vår Evige Fader ser den täckt med Ditt Dyrbara Blod,
kommer Han inte att förvägra Dig den.
Det kommer då inte längre att vara min bön, utan Din, O Jesus.

O Jesu Heliga Hjärta,
jag förlitar mig helt på Dig.
Låt mig aldrig fara vilse. Amen."

Här är den andra bönen som Jesus rekommenderar oss att be dagligen:

Bön till Ärkeängeln Mikael

“Helige Ärkeängel Mikael,
försvara oss på stridens dag.
Var vårt värn mot djävulens ondska och snaror.
Må Gud kuva honom, ber vi ödmjukt,
Och må Du, den himmelska härskarans furste,
med Guds kraft
kasta ner i helvetet, Satan och alla onda andar
som stryker omkring i världen
och söker själarnas undergång. Amen.”

Och här är den tredje bönen som Jesus rekommenderar oss att be, också den dagligen:

Den Helige Bernhards Memorare

“Påminn Dig,
mildaste Jungfru Maria,
att det aldrig någonsin blivit känt,
att någon som tagit sin tillflykt till Dig,
sökt Din hjälp och anropat Dig om förbön
har lämnats övergiven.

Fylld av denna förtröstan,
flyr jag till Dig
O jungfrurnas Jungfru, min Moder!
till Dig kommer jag, inför Dig står jag,
med synd och sorg.

O Moder till det Inkarnerade Ordet!
ringakta inte mina böner,
utan hör mig och svara mig
i Din barmhärtighet. Amen.”)


1 Ofta fruktar jag att det är djävulen som uppenbarar sig istället för Jesus; att han låtsas att han är Jesus. De gånger han har gjort det upptäcker jag det ganska snabbt. Då flyr han.
2 Medjugorje är en avlägsen by i Bosnien-Herzegovina, där jungfru Maria uppenbarar sig varje dag för några tonåringar från 1981 intill denna dag.
3 Jag undrar om inte detta en dag kommer att vara ett av de utlovade Tecknen i Medjugorje.
4 Jesus ropade plötsligt ut dessa ord från sitt hjärta.
5 Jesus, vår Frälsare, tiggde och bad.
6 Medan Jesus sade dessa ord fick jag en inre vision av en het, dödlig, förgiftad, stark vind som blåste över oss och naturen, och lämnade bara död efter sig. Allt den rörde vid lämnades dött.
7 Jesus var förvånad när Han sade dessa ord.
8 Jag såg ett fult, litet, svart, vanskapt djur.
9 Dessa budskap och andra
10 Jesus talade i bilder men jag förstod det bokstavligt.
11 Anm: se Bilaga A för en fjärde bön som Jesus har rekommenderat.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message