DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Till slut kommer Våra Hjärtan att segra

24 mars 1988

frid vare med dig;

(Det är jungfru Maria.)

Jag älskar dig; förhärliga Gud, be för själarnas frälsning; förhärliga Honom genom att lyda Hans Vilja, genom att vara Hans budbärare; Han älskar dig ömt, själ; tröttna aldrig att skriva; kom och be, säg Honom detta:

“Allsmäktige Gud,
lär Din tjänare Dina Vägar,
lär mig ödmjukhet, tålamod och kärlek,
led mig på Rättfärdighetens
och Dygdernas Stig,
Jag överlämnar mig själv till Dig,
och ger Dig min vilja
förlåt mig mina synder, förnya mig,
gör mig värdig
så att Du kan använda mig
helt och fullt,
amen”

o Vassula, Jag skall alltid vaka över dig, ta Min Hand;
Ecclesia1skall återuppstå och till slut kommer Våra Hjärtan2 att segra;

Mina uppenbarelser är givna för att uppmuntra själar med Guds Verk; de är en kallelse att återvända till Oss, en varning; detta år skall Jag visa mig för många; visioner skall Jag ge dem och det kommer att finnas visionärer; be att den Heliga Kyrkan återvänder till det som den var i begynnelsen, när varje Guds Verk välkomnades utan misstro och förakt, utan tvivel be att den Heliga Kyrkans tro blir förnyad igen, och tror på Mirakel, uppenbarelser och visioner, som förr; ty detta är ett av Guds sätt att tala till er, be om förnyelse;

Tack, Heliga Maria. 3

var inte orolig, Jag ber dag och natt; här är Jesus;

Vassula, 4Jag är; se på Mig själ, Jag finner ingen helighet i dem;

Jesus, i dem som förnekar Dina Verk av idag?

ja, ingen, varje gång Jag ropar från Mitt Kors, så är det i det ögonblick Jag ser någon av Mina egna ge efter för Satan;

Vassula, Min egen, Min präst,5 Jag älskar dig;

Jesus, varför kalla mig präst när kvinnliga präster inte är tillåtna?

Jag har helgat dig, själ; Jag har utvalt dig, själ; förstå att Mina Ögon ser din själ, Mitt Hjärta känner din själ; Jag älskar din själ och inte din kropp, din själ är i din kropp; försök att förstå innebörden av Mina Ord,6 se det så som Jag, din Gud, ser det;

(Själen är vad som räknas för Gud. En själ går efter döden till himlen och det kommer inte att vara någon skillnad mellan kvinnliga eller manliga, alla själar kommer att vara som änglar. Jesus ser på själen och inte på det som bär den, således gör Han ingen åtskillnad mellan sina utvalda.)

Jag älskar dig; gå i Mina fotspår; kom, vi, oss;

Ja, Herre.


1 Grekiskt ord för "Kyrkan".
2 Jesu Hjärta och Hennes Hjärta.
3 Jag bad jungfru Maria att be för oss.
4 Jag urskilde Jesus, men jag var inte säker.
6 Gud vill inte att vi ska missförstå dessa ord. Vi vet alla att vår kropp är Guds Tempel, men Gud arbetar i vår själ och smyckar vår själ, inte vår kropp.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message